ปทุมคงคาฯจัดครบ 14 ปี สถาปนาพื้นที่สมุทรปราการ ผู้ว่าฯศุภมิตร – นายกฯตู่ – ศิษย์เก่า – ผู้ปกครองร่วมบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาหนุนสร้างอาคารเรียน

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ที่โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ ต.แพรกษาใหม่ อ.เมือง นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานพิธีสถาปนาในการก่อตั้งโรงเรียนฯครบรอบ 14 ปี และทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อนำเงินไปพัฒนาอาคาร สมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ ไว้สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นที่ฝึกซ้อมของนักเรียนกีฬาฟุตซอล รวมถึงดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และยังเป็นสนับสนุนจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคม ให้เกิดประสิทธิภาพต่อนักเรียนสังคมและประเทศชาติแบบยั่งยืน โดยมี นางจิรภา สบายดี ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประทุมคงคาสมุทรปราการให้การตอนรับ

ภายในงานมี น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 นายสมควร อิ่มพงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมคงคา นายไพโรจน์ ตันเจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส. มณิฐกานต์ บุญริ้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหารจากสถานการศึกษาต่างๆในเขตจังหวัดสมุทรปราการ คณะศิษย์เก่าปทุมคงคา รวมถึงนายสมพงษ์ นรินทร์สุขสันติ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ พร้อมทั้งคณะครู-นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

โดยในกิจกรรม ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดแพรกษา พร้อมจัดให้มีการทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อทำบุญอาคารปทุมเมธา ซึ่งเป็นอาคารเรียนที่รับพระราชทานนามจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พร้อมพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย สธ มาประดิษฐ์เหนือชื่ออาคารเรียน

โดยอาคารเรียนหลังนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ สมัย นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม เป็นนายกฯ โดยจัดสรรงบฯมาดำเนินการจัดสร้างอาคารเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษา และยังเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อนักเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยื่นต่อ ไป