“บิ๊กหมอก” นายศร​พงศ์​ศักดิ์​ สุวรรณ​ปรุง ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์”ข่าวไทยกรุ๊ป”ศูนย์วิชาการนวัตกรรมการสื่อสาร เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเปิดงานของสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ภายใต้ชื่อ “กำลังสำรองสัมพันธ์” ชิงถ้วยพระราชทาน​ สมเด็จ​พระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรม​ราช​กุมารี​

โดยมี พลเอก จำลอง บุญกระพือ ประธานกรรมการอำนวยการและ ผู้กำกับกำลังสำรองเอก สิทธิโชค รมณีย์กชกร นายกสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย ประธานจัดการแข่งขันสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนไทย เป็นศูนย์รวมของผู้มีอุดมการณ์ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของเยาวชน ส่งเสริมการศึกษาและสวัสดิการของครอบครัวผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ส่งเสริมมิตรภาพ ความสามัคคี สนับสนุนการกีฬาทุกประเภท มาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 44 ปี ตั้งแต่สมาคมฯได้ก่อตั้งขึ้น

แต่เฉพาะกำลังของสมาชิกสมาคมฯ เพียงอย่างเดียวคงทำได้ไม่มาก จึงต้องได้รับการสนับสนุนจากบุคคลภายนอกด้วย เพื่อจะทำให้เกิดผลที่มากขึ้น การจัดกิจกรรมหารายได้จึงเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้
1.สนับสนุนกิจกรรมของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
2.สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา และครอบครัวของทหารชั้นผู้น้อย
3.สนับสนุนช่วยเหลือทหารผ่านศึก ผ่านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
4.ส่งเสริมกิจกรรม การเรียนการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้เยาวชนในชาติ เป็นคนมีระเบียบ วินัย
5.สนับสนุนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
6.ช่วยเหลือผู้ประสพภัยพิบัติต่างๆ

นายศร​พงศ์​ศักดิ์​ สุวรรณ​ปรุง ได้ร่วมลงแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล และได้รับถ้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ​ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลกิตติมศักดิ์ ณ TPD BOWLING​ ซอยเอกชัย 95 ถนนเอกชัย กรุงเทพมหานคร