นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดวันเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ ที่บริเวณสวนยายเฑียร ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ บ้านดอนสมบูรณ์ หมู่ 1 ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งสํานักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ อ.โนนสุวรรณ พาณิชย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนชาว อ.โนนสุวรรณ ร่วมกันจัดทำทุเรียนน้ำแร่ดินภูเขาไฟขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้เดินทางมาเที่ยวชมสวน และชิม

พร้อมเลือกซื้อทุเรียน รวมถึงร่วมยินดีกับเกษตรกรชาว อ.โนนสุวรรณ ที่ประสบความสำเร็จในการปลูกทุเรียนน้ำแร่ดินภูเขาไฟ ซึ่งได้ให้ผลผลิตเป็นปีที่ 2 เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือทุเรียน GI ในนามทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อเป็นการสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนโดยตรง และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผลผลิตทุเรียนคุณภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ทั้งนี้ นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และนางกัญญา จุนถิระพงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้ร่วมกันตัดลูกทุเรียนลูกแรก และชิมทุเรียนน้ำแร่ดินภูเขาไฟของสวนยายเฑียร ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ ด้วย

สำหรับพื้นที่ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งได้มีการปลูกพืชและไม้ผลนานาชนิด และมีลักษณะพิเศษคือมีสายน้ำแร่ไหลผ่านจนมีคำกล่าวว่า ชาวโนนสุวรรณ โชคดี ยกกำลังสอง คือมีดินดี น้ำดี จนถูกยกให้เป็นเมืองแห่งผลไม้ของ จ.บุรีรัมย์ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน กว่า 200 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูกจำนวน 1,165 ไร่ มีพื้นที่ให้ผลผลิตจำนวน 152 ไร่ จึงทำให้เป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่มีคุณภาพสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดบางครั้งบุคคลทั่วไป ที่ต้องการซื้อทุเรียนเข้ามาในพื้นที่ก็ไม่สามารถซื้อได้เพราะทุเรียนถูกจองล่วงหน้า หมดแล้ว โดยลักษณะเด่นของทุเรียนน้ำแร่ดินภูเขาไฟ คือ เนื้อทุเรียนจะกรอบนอก นุ่มใน ละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน เนื้อเนียน ดุจคัสตาร์ด

นายไชยวัฒน์ กล่าวว่า พื้นที่ อ.โนนสุวรรณ ถือเป็นแหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่มีที่มีภูมิประเทศ ที่มีอัตลักษณ์ด้านธรณีวิทยา และการใช้น้ำแร่ธรรมชาติที่มาจากน้ำใต้ดิน เป็นพื้นที่ภูเขาไฟเดิมในการรดหล่อเลี้ยงต้นทุเรียน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ เนื้อนุ่ม หวานอ่อนๆ กลิ่นไม่ฉุน เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่น จึงทำให้ทุเรียนของโนนสุวรรณ หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ ทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ เป็นที่ต้องการของตลาดจนต้องสั่งจองกันข้ามปี

ซึ่งกิจกรรมวันเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์ นี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมเผยแพร่ผลผลิตทุเรียนคุณภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น และจะก่อให้เกิดรายได้ต่อชาวสวนทุเรียน มีอาชีพที่มั่นคง มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง สร้างความมั่นคง และยั่งยืนในอาชีพต่อไปได้

ข่าว/ภาพ : สุรชัย พิรักษา บุรีรัมย์