กองทัพบก ยังคงให้ความสำคัญกับกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพ และครอบครัว ด้วยการเชิญชวนเข้าร่วมเสนอโครงการประกอบอาชีพตาม ม.35 ในปี 2567 พื้นที่ จว.เพชรบุรี

วันที่ 4 ก.ค.66 เวลา 10.00 น. พลตรี มานพ แฝดกลาง ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. เดินทางเข้า
* เยี่ยมคำนับ พล.ต.เวชยันต์ แว่นไธสงค์ ผบ. มทบ.15
* ฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน ศปปค. มทบ.15
*โดยมี พ.อ.วัฒนพล จิตต์รักมั่น​ เสธ มทบ.15 เป็นผู้นำตรวจ
* และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ ของนายวิทิต ขวัญใจ (เพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อการจำหน่าย) และ โครงการยั่งยืนของ นาง ธัญย์ชนก นวมนิ่ม (กล้วย เผือก มันฉาบน้ำตาลโตนดแม่แจ่ม)
…ในการนี้ คุณวนิดา​ สมานมิตร​ ผู้แทน พมจ. และ คุณอุดม​ อ่วมละออ​ จัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ร่วมรับฟังการบรรยายและลงพื้นที่ ตรวจโครงการพร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการ เพื่อขยายเครือข่าย​ และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
…วันที่ 4 ก.ค.66 สรุปยอดการเสนอโครงการ ฯ ปี 67 ..ม.35(3) จำนวน 7 โครงการ , ม.35(7) จำนวน 28 โครงการ