สมุทรปราการ-“วันชัย-นันทิดา” ร่วมต้อนรับคณะ ส.ว.ได้ลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมพบปะผู้นำชุมชน เพื่อติดตามระบบจัดการสถานการณ์น้ำภาคกลางตอนล่างเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ชั้น 23 อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะได้ลงพื้นที่พบประชาชนในเขตพื้นที่ภาคกลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ น.ส.ประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสุนทร ปานแสงทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมให้การต้อนรับที่ประชุมมี นายชวลิตร ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางบ่อ นายธรา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอบางเสาธง พร้อมคณะผู้บริหารงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่างจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานชลประทานจังหวัด พร้อมหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคังการประชุมเป็นกิจกรรมที่คณะสมาชิกวุฒิสภาเดินทางมา เพื่อเป็นการพบปะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางการติดตามระบบจัดการสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดสมุทรปราการตอนล่าง พร้อมมีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมถึงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวตามรอยพระราชดำริรัชกาลที่ 9 ของจังหวัดสมุทรปราการ ตามที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนงบประมาณและอำนวยสถานที่ในการประชุมครั้งนี้

ส่วนในช่วงบ่าย หลังคณะได้ร่วมกันรับประทานอาหารเสร็จแล้ว จึงได้ลงพื้นตรวจระบบจัดการประตูระบายน้ำบางนาเกรงในเขตอำเภอเมือง ประตูระบายน้ำเขตอำเภอบางพลี และบางบ่อ คณะจึงได้เดินทางกลับ