กองทัพบก ยังคงติดตามความก้าวหน้าโครงการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ พร้อมเริ่มให้เสนอโครงการ ตาม ม.35 ในปี 2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ก.ค.66

วันจันทร์ที่ 3 ก.ค.66 เวลา 0830 พล.ต.มานพ แฝดกลาง ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก.ทบ. และคณะ ลงพื้นที่การประเมิน ศปปค.ระดับหน่วย และการตรวจเยี่ยมโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ. ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว หน่วย ทภ.1 และ นขต.ทภ.1 รวม 12 หน่วย 15 โครงการ

โดยมี พล.ต.นิธิ อิงคสุวรรณ เสธ ทภ.1 และผู้แทน ปธ.สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.1 ร่วมให้การต้อนรับและ
* บรรยายสรุปการดำเนินงาน ศปปค.ระดับหน่วย และความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ

* และ เวลา 13.45 น. เดินทางไปหน่วย พล.ม.2 รอ. โดยมี พ.อ.ศรันย์ รอดบุญธรรม รอง ผบ.พล.ม.2 รอ. ให้การต้อนรับและ
*บรรยายสรุปการดำเนินงาน ศปปค.พล.ม.2 รอ. และความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ 5 โครงการ และ
* ตรวจประเมิน ศปปค. พล.ม.2 รอ.
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย