เปิดชื่อ 19 จำเลยฉ้อโกง แชร์Forex เสียหาย 2 พันกว่าล้าน เผยนอกจากพิงกี้แล้ว ยังมี 2 นักแสดงตกเป็นผู้ต้องหาด้วย ทั้งหมดคอตกเข้าเรือนจำ

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางผู้ต้องหาทั้ง 19 รายในคดีฉ้อโกงแชร์ Forex ซึ่งพิงกี้-สาวิกา ไชยเดช นักแสดงชื่อดังเป็นจำเลยที่ 2 และถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไปแล้ว โดยจำเลยที่เหลือนี้ นอกจากครอบครัวของพิงกี้แล้ว ยังมีนักแสดงโดนเป็นจำเลยด้วย 2 ราย คือ 1.นายธรรศิวรรฒ ฉันทานุกูล อายุ 29 ปี และ2.นายกษม กลปราณีต อายุ 32 ปี

โดยจำเลยทั้ง 19 รายนี้ ได้ร่วมกันทุจริตหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านระบบเว็บไซต์แช ร์forex และผ่านระบบเฟซบุ๊ก ชักชวนประชาชนนำเงินร่วมลงทุนโดยอ้างว่าจะนำเงินไปลงทุนซื้อขายเทรดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยได้ทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินรวมผู้เสียหายจำนวน 9,824 คน และมีการกู้ยืมเงินรวมกันมีความเสียหายรวม 2,489,820,321.52 บาท

สำหรับรายชื่อจำเลยทั้ง 19 คนนั้น ประกอบด้วย นายกิตติเชษฐ์ ไชยเดช 41 ปี จำเลยที่1 (พี่ชายพิงกี้) น.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือพิงกี้นักแสดงชื่อดัง อายุ 36ปี จำเลยที่2 นางสรินยา ไชยเดช อายุ 63 ปี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว (มารดาพิ้งกี้) จำเลยที่3

นายณัฐธีร์ พีระชัยรมย์ หรือ นายวาริท อาเช่อร์ หรือนายพสิษฐ์ ศักดิ์ธนินท์ 31 ปี อาชีพธุกิจส่วนตัว จำเลยที่4 นายศิราเมษฐ์ สุภัคศิริประสาน อายุ 40ปี อาชีพ รับจ้าง จำเลยที่ 5 นายธรรศิวรรฒ ฉันทานุกูล อายุ 29 ปี อาชีพ นักแสดงอิสระ จำเลยที่ 6 นายปฏิภาณ มะนัส อายุ 27ปี อาชีพ รับจ้าง จำเลยที่7 นายอนุพงศ์ จุลมุสิก อายุ 32 ปี อาชีพ รับจ้าง จําเลยที่ 8 นายนวพล เรืองอักษร อายุ 36 ปี อาชีพ รับจ้าง จําเลยที่ 9

นายรพีพัฒน์ ภิรมย์จันทร์ อายุ 35 ปี อาชีพ รับจ้าง จำเลยที่ 10 นายสุรสิทธิ์ คำยันต์ อายุ 35 ปี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว จําเลยที่ 11 นายณัฐพงษ์ ปัญญาวงศ์ อายุ 28ปี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำเลยที่12 นางนงนุช โกฎธิ อายุ 50 ปี อาชีพ ค้าขายจำเลยที่13 นายกิตติชัย โกฎธิ อายุ 26 ปี อาชีพ นักศึกษา จำเลยที่ 14

นายอับดุลฮากีม ปิมะแม อายุ 28 ปี อาชีพ รับจ้าง จําเลยที่ 15 น.ส.ภคมน สีกุน อายุ 34 ปี อาชีพ ค้าขาย จำเลยที่16 นายกษม กลปราณีต อายุ 32ปี อาชีพ นักร้อง นักแสดง นายแบบ จำเลยที่ 17 น.ส.ธัญญนันช์ ณัฐนนท์ชญนัท อายุ 42 ปี อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำเลยที่ 18 นายทินกร โกฎธิ อายุ 55 ปี อาชีพ รับจ้าง จำเลยที่19 สำหรับจำเลยทั้งหมดถูกส่งตัวเข้าเรือนจำไปแล้ว