จากกรณีที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบการเก็บอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง โดยมีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้น 15 บาท สูงสุด 45 บาท รวมจำนวน 23 สถานี และมีกำหนดเก็บค่าโดยสารอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. 2566 เป็นต้นไป ขณะที่นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการบริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล หรืออีบีเอ็ม (EBM) ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง กล่าวว่า ผู้โดยสารที่ใช้บัตร EMV (Europay, Mastercard and Visa) ที่ได้รับสิทธิจ่ายค่าแรกเข้าครั้งเดียว โดยสายสีน้ำเงินเข้าสีเหลืองจะได้รับยกเว้นค่าแรกเข้า 15 บาท ส่วนสายสีเหลืองเข้าสีน้ำเงิน ยกเว้นค่าแรกเข้า 14 บาท เมื่อแตะบัตรเข้าระบบรถไฟฟ้าจะถูกเก็บเต็มราคาก่อน และจะได้รับคืนเงินค่าแรกเข้ากลับเข้าบัตรเครดิต เดบิต ไม่น้อยกว่า 3 วัน ซึ่งระยะเวลาขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตรด้วย ส่วนบัตรอื่นๆ รวมถึงบัตร เหรียญ ของผู้ให้บริการแต่ละราย ยังเสียค่าแรกเข้าตามปกติ

ค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง

YL01 สถานีลาดพร้าว

ไปสถานีภาวนา ราคา 19 บาท
ไปสถานีโชคชัย 4 ราคา 23 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 71 ราคา 27 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 83 ราคา 30 บาท
ไปสถานีมหาดไทย ราคา 33 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 101 ราคา 36 บาท
ไปสถานีบางกะปิ 39 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี 42 บาท
ไปตั้งแต่สถานีศรีกรีฑา ถึงสถานีสำโรง 45 บาท

กรณีแตะบัตรเครดิต VISA และ Mastercard ของทุกธนาคาร หรือบัตรเดบิตธนาคารกรุงไทย และธนาคารยูโอบี ระบบ EMV Contactless เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน จากต้นทางลงสถานีลาดพร้าว แล้วใช้บัตรใบเดิมแตะบัตรที่สถานีลาดพร้าว ของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ภายใน 30 นาที จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 15 บาท โดยชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนไปก่อน แล้วคืนเงินเข้าบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ภายใน 3 วัน

ส่วนเที่ยวกลับ เดินทางด้วยรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง จากต้นทางลงสถานีลาดพร้าว แล้วใช้บัตรใบเดิมแตะบัตรที่สถานีลาดพร้าว ของรถไฟฟ้ามหานคร สายสีน้ำเงิน ภายใน 30 นาที จะได้รับส่วนลดค่าแรกเข้า 14 บาท

YL02 สถานีภาวนา

ไปสถานีลาดพร้าว ราคา 19 บาท
ไปสถานีโชคชัย 4 ราคา 19 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 71 ราคา 24 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 83 ราคา 26 บาท
ไปสถานีมหาดไทย ราคา 29 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 101 ราคา 31 บาท
ไปสถานีบางกะปิ ราคา 36 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 39 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 42 บาท
ไปตั้งแต่สถานีหัวหมาก ถึงสถานีสำโรง ราคา 45 บาท

YL03 สถานีโชคชัย 4

ไปสถานีลาดพร้าว ราคา 23 บาท
ไปสถานีภาวนา ราคา 19 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 71 ราคา 21 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 83 ราคา 23 บาท
ไปสถานีมหาดไทย ราคา 26 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 101 ราคา 28 บาท
ไปสถานีบางกะปิ ราคา 31 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 35 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 39 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 43 บาท
ไปตั้งแต่สถานีกลันตัน ถึงสถานีสำโรง ราคา 45 บาท

YL04 สถานีลาดพร้าว 71

ไปสถานีลาดพร้าว ราคา 27 บาท
ไปสถานีภาวนา ราคา 24 บาท
ไปสถานีโชคชัย 4 ราคา 21 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 83 ราคา 18 บาท
ไปสถานีมหาดไทย ราคา 22 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 101 ราคา 24 บาท
ไปสถานีบางกะปิ ราคา 27 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 30 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 33 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 38 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 42 บาท
ไปตั้งแต่สถานีศรีนุช ถึงสถานีสำโรง ราคา 45 บาท

YL05 สถานีลาดพร้าว 83

ไปสถานีลาดพร้าว ราคา 30 บาท
ไปสถานีภาวนา ราคา 26 บาท
ไปสถานีโชคชัย 4 ราคา 23 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 71 ราคา 18 บาท
ไปสถานีมหาดไทย ราคา 19 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 101 ราคา 22 บาท
ไปสถานีบางกะปิ ราคา 25 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 28 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 31 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 36 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 40 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 44 บาท
ไปตั้งแต่สถานีศรีนครินทร์ 38 ถึงสถานีสำโรง ราคา 45 บาท

YL06 สถานีมหาดไทย

ไปสถานีลาดพร้าว ราคา 33 บาท
ไปสถานีภาวนา ราคา 29 บาท
ไปสถานีโชคชัย 4 ราคา 26 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 71 ราคา 22 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 83 ราคา 19 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 101 ราคา 18 บาท
ไปสถานีบางกะปิ ราคา 22 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 25 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 28 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 32 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 37 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 41 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 44 บาท
ไปตั้งแต่สถานีสวนหลวง ร.๙ ถึงสถานีสำโรง ราคา 45 บาท

YL07 สถานีลาดพร้าว 101

ไปสถานีลาดพร้าว ราคา 36 บาท
ไปสถานีภาวนา ราคา 31 บาท
ไปสถานีโชคชัย 4 ราคา 28 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 83 ราคา 22 บาท
ไปสถานีมหาดไทย ราคา 18 บาท
ไปสถานีบางกะปิ ราคา 19 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 23 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 26 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 30 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 33 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 39 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 42 บาท
ไปตั้งแต่สถานีสวนหลวง ร.๙ ถึงสถานีสำโรง ราคา 45 บาท

YL08 สถานีบางกะปิ

ไปสถานีลาดพร้าว ราคา 39 บาท
ไปสถานีภาวนา ราคา 36 บาท
ไปสถานีโชคชัย 4 ราคา 31 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 71 ราคา 27 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 83 ราคา 25 บาท
ไปสถานีมหาดไทย ราคา 22 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 101 ราคา 19 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 18 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 23 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 27 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 30 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 35 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 38 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 41 บาท
ไปตั้งแต่สถานีศรีอุดม ถึงสถานีสำโรง ราคา 45 บาท

YL09 สถานีแยกลำสาลี

ไปสถานีลาดพร้าว ราคา 42 บาท
ไปสถานีภาวนา ราคา 39 บาท
ไปสถานีโชคชัย 4 ราคา 35 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 71 ราคา 30 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 83 ราคา 28 บาท
ไปสถานีมหาดไทย ราคา 25 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 101 ราคา 23 บาท
ไปสถานีบางกะปิ ราคา 18 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 19 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 24 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 27 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 31 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 35 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 38 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 42 บาท
ไปตั้งแต่สถานีศรีเอี่ยม ถึงสถานีสำโรง ราคา 45 บาท

YL10 สถานีศรีกรีฑา

ไปสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีภาวนา ราคา 42 บาท
ไปสถานีโชคชัย 4 ราคา 39 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 71 ราคา 33 บาท
ไปสถานีมหาดไทย ราคา 28 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 101 ราคา 26 บาท
ไปสถานีบางกะปิ ราคา 23 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 19 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 21 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 24 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 28 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 31 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 35 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 39 บาท
ไปสถานีศรีเอี่ยม ราคา 42 บาท
ไปตั้งแต่สถานีศรีลาซาล ถึงสถานีสำโรง ราคา 45 บาท

YL11 สถานีหัวหมาก

ไปตั้งแต่สถานีภาวนา ถึงสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีโชคชัย 4 ราคา 43 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 71 ราคา 38 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 83 ราคา 36 บาท
ไปสถานีมหาดไทย ราคา 32 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 101 ราคา 30 บาท
ไปสถานีบางกะปิ ราคา 27 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 24 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 21 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 19 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 24 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 27 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 30 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 35 บาท
ไปสถานีศรีเอี่ยม ราคา 38 บาท
ไปสถานีศรีลาซาล ราคา 41 บาท
ไปตั้งแต่สถานีศรีแบริ่ง ถึงสถานีสำโรง ราคา 45 บาท

YL12 สถานีกลันตัน

ไปตั้งแต่สถานีโชคชัย 4 ถึงสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 71 ราคา 42 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 83 ราคา 40 บาท
ไปสถานีมหาดไทย ราคา 37 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 101 ราคา 33 บาท
ไปสถานีบางกะปิ ราคา 30 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 27 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 24 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 19 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 21 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 24 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 27 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 31 บาท
ไปสถานีศรีเอี่ยม ราคา 33 บาท
ไปสถานีศรีลาซาล ราคา 38 บาท
ไปสถานีศรีแบริ่ง ราคา 42 บาท
ไปตั้งแต่สถานีศรีด่าน ถึงสถานีสำโรง 45 บาท

YL13 สถานีศรีนุช

ไปตั้งแต่สถานีลาดพร้าว 71 ถึงสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 83 ราคา 44 บาท
ไปสถานีมหาดไทย ราคา 41 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 101 ราคา 39 บาท
ไปสถานีบางกะปิ ราคา 35 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 31 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 28 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 24 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 21 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 18 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 22 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 27 บาท
ไปสถานีศรีเอี่ยม ราคา 29 บาท
ไปสถานีศรีลาซาล ราคา 33 บาท
ไปสถานีศรีแบริ่ง ราคา 38 บาท
ไปสถานีศรีด่าน ราคา 41 บาท
ไปสถานีศรีเทพา ราคา 44 บาท
ไปตั้งแต่สถานีทิพวัล ถึงสถานีสำโรง ราคา 45 บาท

YL14 สถานีศรีนครินทร์ 38

ไปตั้งแต่สถานีลาดพร้าว 83 ถึงสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีมหาดไทย ราคา 44 บาท
ไปสถานีลาดพร้าว 101 ราคา 42 บาท
ไปสถานีบางกะปิ ราคา 38 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 35 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 31 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 27 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 24 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 18 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 18 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 24 บาท
ไปสถานีศรีเอี่ยม ราคา 26 บาท
ไปสถานีศรีลาซาล ราคา 30 บาท
ไปสถานีศรีแบริ่ง ราคา 35 บาท
ไปสถานีศรีด่าน ราคา 38 บาท
ไปสถานีศรีเทพา ราคา 41 บาท
ไปตั้งแต่สถานีทิพวัล ถึงสถานีสำโรง ราคา 45 บาท

YL15 สถานีสวนหลวง ร.๙

ไปตั้งแต่สถานีลาดพร้าว 101 ถึงสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีบางกะปิ ราคา 41 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 38 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 35 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 30 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 27 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 22 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 18 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 21 บาท
ไปสถานีศรีเอี่ยม ราคา 23 บาท
ไปสถานีศรีลาซาล ราคา 27 บาท
ไปสถานีศรีแบริ่ง ราคา 31 บาท
ไปสถานีศรีด่าน ราคา 35 บาท
ไปสถานีศรีเทพา ราคา 38 บาท
ไปสถานีทิพวัล ราคา 42 บาท
ไปสถานีสำโรง ราคา 45 บาท

YL16 สถานีศรีอุดม

ไปตั้งแต่สถานีบางกะปิ ถึงสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีแยกลำสาลี ราคา 42 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 39 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 35 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 31 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 27 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 24 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 21 บาท
ไปสถานีศรีเอี่ยม ราคา 18 บาท
ไปสถานีศรีลาซาล ราคา 23 บาท
ไปสถานีศรีแบริ่ง ราคา 27 บาท
ไปสถานีศรีด่าน ราคา 30 บาท
ไปสถานีศรีเทพา ราคา 33 บาท
ไปสถานีทิพวัล ราคา 38 บาท
ไปสถานีสำโรง ราคา 43 บาท

YL17 สถานีศรีเอี่ยม

ไปตั้งแต่สถานีแยกลำสาลี ถึงสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีศรีกรีฑา ราคา 42 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 38 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 33 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 29 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 26 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 23 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 18 บาท
ไปสถานีศรีลาซาล ราคา 19 บาท
ไปสถานีศรีแบริ่ง ราคา 24 บาท
ไปสถานีศรีด่าน ราคา 28 บาท
ไปสถานีศรีเทพา ราคา 30 บาท
ไปสถานีทิพวัล ราคา 36 บาท
ไปสถานีสำโรง ราคา 40 บาท

YL18 สถานีศรีลาซาล

ไปตั้งแต่สถานีศรีกรีฑา ถึงสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีหัวหมาก ราคา 41 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 38 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 33 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 30 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 27 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 23 บาท
ไปสถานีศรีเอี่ยม ราคา 19 บาท
ไปสถานีศรีแบริ่ง ราคา 19 บาท
ไปสถานีศรีด่าน ราคา 24 บาท
ไปสถานีศรีเทพา ราคา 27 บาท
ไปสถานีทิพวัล ราคา 31 บาท
ไปสถานีสำโรง ราคา 36 บาท

YL19 สถานีศรีแบริ่ง

ไปตั้งแต่สถานีหัวหมาก ถึงสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีกลันตัน ราคา 42 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 38 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 35 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 31 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 27 บาท
ไปสถานีศรีเอี่ยม ราคา 24 บาท
ไปสถานีศรีลาซาล ราคา 19 บาท
ไปสถานีศรีด่าน ราคา 19 บาท
ไปสถานีศรีเทพา ราคา 23 บาท
ไปสถานีทิพวัล ราคา 27 บาท
ไปสถานีสำโรง ราคา 32 บาท

YL20 สถานีศรีด่าน

ไปตั้งแต่สถานีกลันตัน ถึงสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 41 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 38 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 35 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 30 บาท
ไปสถานีศรีเอี่ยม ราคา 28 บาท
ไปสถานีศรีลาซาล ราคา 24 บาท
ไปสถานีศรีแบริ่ง ราคา 19 บาท
ไปสถานีศรีเทพา ราคา 18 บาท
ไปสถานีทิพวัล ราคา 24 บาท
ไปสถานีสำโรง ราคา 28 บาท

YL21 สถานีศรีเทพา

ไปตั้งแต่สถานีกลันตัน ถึงสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีศรีนุช ราคา 44 บาท
ไปสถานีศรีนครินทร์ 38 ราคา 41 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 38 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 33 บาท
ไปสถานีศรีเอี่ยม ราคา 30 บาท
ไปสถานีศรีลาซาล ราคา 27 บาท
ไปสถานีศรีแบริ่ง ราคา 23 บาท
ไปสถานีศรีด่าน ราคา 18 บาท
ไปสถานีทิพวัล ราคา 21 บาท
ไปสถานีสำโรง ราคา 25 บาท

YL22 สถานีทิพวัล

ไปตั้งแต่สถานีศรีนครินทร์ 38 ถึงสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีสวนหลวง ร.๙ ราคา 42 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 38 บาท
ไปสถานีศรีเอี่ยม ราคา 36 บาท
ไปสถานีศรีลาซาล ราคา 31 บาท
ไปสถานีศรีแบริ่ง ราคา 27 บาท
ไปสถานีศรีด่าน ราคา 24 บาท
ไปสถานีศรีเทพา ราคา 21 บาท
ไปสถานีสำโรง ราคา 21 บาท

YL23 สถานีสำโรง

ไปตั้งแต่สถานีสวนหลวง ร.๙ ถึงสถานีลาดพร้าว ราคา 45 บาท
ไปสถานีศรีอุดม ราคา 43 บาท
ไปสถานีศรีเอี่ยม ราคา 40 บาท
ไปสถานีศรีลาซาล ราคา 36 บาท
ไปสถานีศรีแบริ่ง ราคา 32 บาท
ไปสถานีศรีด่าน ราคา 28 บาท
ไปสถานีศรีเทพา ราคา 25 บาท
ไปสถานีทิพวัล ราคา 21 บาท