วันที่ 22 สิงหาคมนี้ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเมือง ภายใต้ชื่อร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ

       เมื่อเวลา 10.00 .วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 3 อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ  ได้มีคณะผู้บริหารงานเทศบาลนครสมุทรปราการ  นำโดย ..ประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ  นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์  นายสมนึก เตรณานนท์ และนายสรวิศ เต่าทอง  รองนายเทศในตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครฯ และได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลภายในอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตามที่คณะทำงานอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการจัดขึ้น

     การอบรมได้มีวิทยากรได้มาบรรยายสรุปพิเศษ  ถึงรูปแบบการปฏิบัติงานและการจัดการส่วนนิทรรศการในเรื่องความรู้ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างและการปฏิบัติงานในด้านการให้ข้อมูลตามจุดเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและนำไปสู่อนาคตของจังหวัดฯ  โดยเปิดจุดนิทรรศการออกเป็นโซน 6 โซน ประกอบด้วย  โซนปากน้ำเมื่อนานมา  โซนเข้าท่าเมืองหน้าด้าน  โซนปรากฏเป็นปราการ  โซนปราการป้องแผ่นดิน  โซนประตูด้านสารเศรษฐกิจ และโซนมองไปข้าง ซึ่งเป็นโซนสู่อนาคต

      ทั้งนี้ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จัดว่าเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครสมุทรปราการ  ร่วมกันจัดสรรงบประมาณสร้างขึ้นจากสถานที่ ๆเคยเป็นเรือนจำหลังเก่า  บนเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา มีความสูงประมาณ 179 เมตร เท่ากับตึกจำนวน 25 ชั้น ภายใต้ชื่อร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ

โดยนิทรรศการเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสมุทรปราการในหลายมติ   ส่วนชั้นบนสุดของอาคาร จะเป็นจุดนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชการที่ 9 และรัฐกาลปัจจุบัน  รวมถึงจุดชมวิวเมืองสมุทรปราการแบบ 30 องศา โดยในวันที่ 22 สิงหาคมนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ส่วนนักท่องเที่ยวจะเปิดให้เข้าชมในวันถัดไป