เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 3 อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ได้มีคณะผู้บริหารงานเทศบาลนครสมุทรปราการ นำโดย น.ส.ประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ นายสมนึก เตรณานนท์ และนายสรวิศ เต่าทอง รองนายเทศในตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครฯ และได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลภายในอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตามที่คณะทำงานอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการจัดขึ้น

การอบรมได้มีวิทยากรได้มาบรรยายสรุปพิเศษ ถึงรูปแบบการปฏิบัติงานและการจัดการส่วนนิทรรศการในเรื่องความรู้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างและการปฏิบัติงานในด้านการให้ข้อมูลตามจุดเปิดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและนำไปสู่อนาคตของจังหวัดฯ โดยเปิดจุดนิทรรศการออกเป็นโซน 6 โซน ประกอบด้วย โซนปากน้ำเมื่อนานมา โซนเข้าท่าเมืองหน้าด้าน โซนปรากฏเป็นปราการ โซนปราการป้องแผ่นดิน โซนประตูด้านสารเศรษฐกิจ และโซนมองไปข้าง ซึ่งเป็นโซนสู่อนาคต

ทั้งนี้ อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ จัดว่าเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกันจัดสรรงบประมาณสร้างขึ้นจากสถานที่ ๆเคยเป็นเรือนจำหลังเก่า บนเนื้อที่ 13 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา มีความสูงประมาณ 179 เมตร เท่ากับตึกจำนวน 25 ชั้น ภายใต้ชื่อ “ร้อยเป็นเรื่องเมืองปากน้ำ” โดยนิทรรศการเป็นการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองสมุทรปราการในหลายมติ ส่วนชั้นบนสุดของอาคาร จะเป็นจุดนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชการที่ 9 และรัฐกาลปัจจุบัน รวมถึงจุดชมวิวเมืองสมุทรปราการแบบ 30 องศา โดยในวันที่ 22 สิงหาคมนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ส่วนนักท่องเที่ยวจะเปิดให้เข้าชมในวันถัดไป