หนองคาย-ระดับน้ำในแม่น้ำโขง เพิ่มสูงขึ้น แตะ 9.43 เมตร คาดว่าเริ่มทรงตัว ก่อนลดลง เตือนประชาชนอาศัยอยู่ริมแม่โขง เฝ้าระวังอันตราย ตลิ่งทรุด ดินพังทลาย

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 65 ระดับน้ำในแม่น้ำโขงช่วงไหลผ่านจังหวัดหนองคาย วัดที่ส่วนอุทกวิทยาหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ ได้ 9.43 เมตร เพิ่มขึ้นจากเดิม 30 เซนติเมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 2.77 เมตร

สำหรับตัวเลขระดับน้ำโขงยังเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณน้ำ อ.เชียงคาน จ.เลย เริ่มลดลง วัดได้ 11.52 เมตร ลดลง 44 เซนติเมตร และต่ำกว่าตลิ่ง 4.48 เมตร

หากไม่มีฝนตกลงมาอย่างหนักสมทบอีก เชื่อปริมาณน้ำโขงจะเริ่มทรงตัว และค่อยๆ ลดลง เฉลี่ยชั่วโมงละ 1-3 เซนติเมตร ในช่วงปลายสัปดาห์นี้

อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำโขงที่สูงขึ้น จะส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำ รวมถึงหากน้ำโขงเริ่มลดลง จะทำให้เกิดปัญหาตลิ่งทรุดตัวจากการลดลงของน้ำอย่างรวดเร็ว

ดังนั้นฝากเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บ้านริมแม่น้ำโขง หรือมีที่ดินทำการเกษตรติดแม่น้ำโขง ต้องเฝ้าระวัง ไม่ควรอยู่ในพื้นที่เสี่ยงในช่วงที่น้ำโขงลดปริมาณลง

เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากตลิ่งทรุด ดินพังทลาย เหล่านี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงของหนองคาย แม้ว่าจะมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังหลายแห่ง ก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน