อินโดนีเซียประสบความสำเร็จทดสอบรถไฟความเร็วสูงขบวนแรก เชื่อมระหว่างกรุงจาการ์ตากับเมืองบันดุง หลังจากเกิดปัญหาความล่าช้าและต้นทุนที่สูงขึ้นมาหลายปี ความสำเร็จของรถไฟความเร็วสูงจะช่วยตอกย้ำความสำเร็จของประธานาธิบดี โจโค วิโดโด ในฐานะผู้นำที่ผลักดันโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษ ขณะที่เป้าหมายต่อไป คือ โครงการย้ายเมืองหลวงแห่งใหม่มูลค่า 34,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 1.156 ล้านบาท ที่มีชื่อว่า นูซันทารา บนเกาะกาลิมันตัน ก่อนสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งวาระที่สองในปี 2567

สำหรับรถไฟสามารถทำความเร็วสูงสุดที่ 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นความเร็วสูงสุดตามที่ได้ออกแบบมา หลังจากที่อินโดนีเซีย เริ่มทดสอบระบบรถไฟความเร็วสูงมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว และค่อยๆ เพิ่มความเร็วจาก 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จนถึงความเร็วสูงสุดตามที่ออกแบบไว้คือ 350 กิโลเมตรต่อชั่วโมง รวมถึงทดสอบระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบราง ระบบจ่ายไฟฟ้า การสื่อสาร สัญญาณต่างๆ รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง

รถไฟความเร็วสูงจาการ์ตา-บันดุง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการแถบและเส้นทาง หรือ Belt and Road Initiative ของจีน เดิมทีมูลค่าการก่อสร้างโครงการนี้ อยู่ที่น้อยกว่า 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 204,000 ล้านบาท แต่ในภายหลังมีการเพิ่มงบประมาณอีกอย่างน้อย 1,180 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากต้นทุนด้านวิศวกรรม การก่อสร้าง และการซื้อ
ที่เพิ่มสูงขึ้น

โครงการนี้ก่อสร้างและดำเนินการโดยบริษัท เคเรตา ซีปัต อินโดนีเซีย ไชน่า (KCIC) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ไชน่า เรลเวย์ อินเตอร์เนชันแนล และกลุ่มบริษัทของรัฐในอินโดนีเซีย โครงการได้รับเงินสนับสนุนส่วนใหญ่จากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนและงบประมาณของรัฐบาลอินโดนีเซีย เดิมทีทางรถไฟมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2562 แต่ประสบกับความล่าช้าหลายครั้งเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปและอุบัติเหตุ ขณะนี้มีกำหนดเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการในเดือนสิงหาคม

ทั้งนี้ การเดินทางบนรถไฟระยะทาง 142 กม. จะใช้เวลาเพียง 36 นาที โดยรถไฟจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 350 กม.ต่อชั่วโมงสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้สูงสุด 601 คน และมีจุดจอดจำนวนสี่สถานี.