ชาวปากน้ำปิติ 90 พรรษา ผู้ว่าฯนำคณะข้าราชการ จุดเทียนเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวันนี้ 12 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้นำคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งในพิธีได้มีเหล่าข้าราชการและหน่วยงานต่าง ๆได้ร่วมกันวางพานพุ่ม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกราบบังคมทูลถวายพระพรและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมรูปฉายาลักษณ์ ก่อนจะร่วมกันจุดเทียนพร้อมนำผู้ร่วมพิธีร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทยจนจบ และได้กล่าวนำ“ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นการเสร็จพิธี

ภายในกิจกรรมมี นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง

โดยในช่วงเช้า ได้จัดให้มีพิธีทางสงฆ์ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และเณร จำนวน 91 รูป โดยมีนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อม นางสาวประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปรากมาร นายสมลักษณ์ ควรสงวน ดร.รัชชานนท์ ทองอร่าม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายธนเสฏฐ์ อุดมวงศ์ยนต์ นายสมนึก เตรณานนท์ และนายสรวิศ เต่าทอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ พร้องเหล่าข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานเอกชน ได้ร่วมกันแต่งชุดขาว และเสื้อสีฟ้าเข้าร่วมกิจกรรม ที่บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลากลางจังหวัดเช่นกันอีกด้วย