จากการที่เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ทำให้มวลน้ำจากลำน้ำมาศเพิ่มระดับสูงขึ้น โดยมวลน้ำบางส่วนได้ไหลเข้ามาเติมในคลองปลายมาศ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 14 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ทำให้น้ำล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำจนได้รับความเสียหายนับพันไร่

ชาวนาในพื้นที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐสำรวจพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางการระบายน้ำ เนื่องจากที่นาในบริเวณดังกล่าวอยู่ในที่ลุ่มต่ำติดลำน้ำ เมื่อน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมจะมีเพียงท่อระบายน้ำขนาดเล็ก ซึ่งไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำที่ท่วมขังเป็นจำนวนมากได้ทัน รวมถึงการเสริมคันดินเพิ่มความสูงตลิ่งเพื่อให้น้ำไม่เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรในปีต่อๆไป และนอกจากนี้ทางเกษตรกรซึ่งได้ลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปีไว้แล้ว ก็ได้แต่หวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนจากทางภาครัฐเพื่อให้ชาวนามีเงินทุนไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาทำการปลูกข้าวในปีต่อไป.

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ // นครราชสีมา