องค์การบริหารส่วนจังหวัดวสมุทรปราการ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน โครงการศึกษาวางแผนแม่บทนำเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินนำร่อง 2 เทศบาล “นครปากน้ำ-นครเขื่อนขันธ์”เวลา 09.30 น.วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมคัลเลอร์ลิฟวิ่ง ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและออกแบบรายละเอียดเพื่อนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 3

ที่ประชุมมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน ประชาชนในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองและอำเภอพระประแดง ประมาณ 200 คนโดยมี นาย กวิน โตวงศ์ศรีเจริญ กรรมการบริษัท แอคทีฟ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานการประชุม โดยมี นางสาวชุติมา สินธนาวีวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ มาบรรยายสรุปให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวทั้งนี้ โครงการเกิดจากแนวคิดสมัย นายชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ดำรงค์ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย พร้อมคณะผู้บริหารได้ดำเนินการสานต่อผลักดันโครงการ เพื่อให้ชาวสมุทรการได้รับประโยชน์ สอดคล้องนโยบายการสนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ถนนและทางเท้าในเขตเทศบาลฯให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน และเป็นโครงการนำร่องขั้นพื้นฐาน ก่อนที่จะขยายต่อไปยังเขตชุมชนหนาแน่นต่าง ๆในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการในอนาคตอีกด้วย