จิตอาสาชลบุรีแสดงพลังความจงรักภักดี “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ครั้งที่ 37 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์, นายจิรชัย มูลทองโร่ย, นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร, น.ส.วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์, นายชาญวิทย์ ผลชีวิน, พลเอกพิศณุ พุทธวงศ์, น.ส.ปิยฉัฎฐ์ วันเฉลิม, นางสุนี จึงวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ชายหาดบางแสน บริเวณโรงแรมเอสทู ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ในโอกาสนี้ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้นำคณะร่วมทำกิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ริมชายหาดเพื่อให้ชายหาดเกิดความสวยงาม ลดมลพิษต่อสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลไทย รวมถึงการรณรงค์ให้ตระหนักถึงการใช้ถุงพลาสติก และการทิ้งขยะลงในบริเวณทะเล

สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ในครั้งนี้จิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภารกิจ ทั้งในงานพระราชพิธี ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของประชาชน โดยหนึ่งในภารกิจสำคัญที่ทรงมุ่งมั่นจริงจัง คือ การถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อย่างใกล้ชิด ในฐานะราชองครักษ์ผู้แข็งแกร่ง นับได้ว่าทรงเป็นต้นแบบของ “พระบรมราชินี” และยืนหยัดสู้เคียงบ่าเคียงไหลเป็นพระคู่ขวัญคู่บุญบารมีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว