พล.ต. มานพ แฝดกลาง ผอ.ศปปค.ฝกพ.ศปก. ทบ. และคณะฯ เดินทางไปตรวจและติดตามความก้าวหน้าโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่กำลังพล ทบ.ที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว หน่วย นขต.ทบ. ดังนี้

เวลา 08.30 น.วันที่ 1 มิ.ย.66พลตรี ชูสิทธิ์ ศรีอุทโยภาส รอง จก.พบ. ผู้แทน จก.พบ. และ พ.อ.หญิง สุพัตรา ศรีอุทโยภาส ผู้แทนประธาน สม.ทบ. สาขา พบ. ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง โดยในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก คุณปาณิสรา​ สุขเกษม​ ผู้แทนจาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนโครงการฯ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปและร่วมตรวจเยี่ยมโครงการฯ

เวลา0900 รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน ศปปค.ฯ ระดับหน่วย พบ. และการดำเนินโครงการฯ มาตรา 35(3) จำนวน 2 โครงการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโครงการ มาตรา35(3) ทั้ง 2 โครงการ 1) น.ส. นัฐกุล ประสพนุ่น ตำแหน่ง พนักงานบริการธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน
2) น.ส. ภัทราภรณ์ เอกทิพย์ทา ตำแหน่ง พนักงานบริการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน
และ การดำเนินโครงการฯ มาตรา 35(7) จำนวน 7 โครงการ โดยมีผู้ใช้สิทธิ เข้าร่วมในห้องประชุม จำนวน 4 โครงการ คือ
1) โครงการขายลูกชิ้นนึ่งสมุนไพร ของ นาง สุวรรณา ปานทะวงศ์ ผู้ดูแลใช้สิทธิ บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด ให้การสนับสนุน
2) โครงการปลูกมะพร้าวและเกษตรผสมผสาน ของ นาย สมพงษ์ เลี้ยงฤทัย คนพิการใช้สิทธิ บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด ให้การสนับสนุน3) โครงการต่อยอดการประกอบและจำหน่าย อาหารเดลิเวอรี่ (ประเภทต้ม ผัด แกง ทอด และยำ) ของ น.ส. ไพวัน บัวกาบ ผู้ดูแลใช้สิทธิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้การสนับสนุน
4) โครงการโฮมเมดแอนด์แฮนด์เมดออนไลน์ ของ นาย ประเสริฐ โชคสีนิล ผู้ดูแลใช้สิทธิ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน
1100 ลงพื้นที่ตรวจโครงการ มาตรา 35(7) จำนวน 2 โครงการ คือ
1) โครงการผลิตและขายอาหารปรุงสำเร็จรูป (แกง,ทอด) ปี 2 ของ นาง เบญจพร มงคลไวย์ คนพิการใช้สิทธิ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)ให้การสนับสนุน
2) โครงการต่อยอด ร้านรับ-ส่งพัสดุ แฟรนไชส์ My Save ของ น.ส. อรนุช สาติยะ ผู้ดูแลใช้สิทธิ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้การสนับสนุน
1130 ตรวจประเมิน ศปปค.ระดับหน่วยดีเด่น : ศปปค.พบ.
1230 เดินทางจาก พบ. ไป คส.สพ.ทบ.จว.ล.บ.
1530 พ.อ. อนุรักษ์ ชั้นโรจน์ ผอ.คส.สพ.ทบ. และคุณชนากานต์​ เสมจร ผู้แทน สม.ทบ.สาขา สพ.ทบ.และคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฯ ที่ดำเนินโครงการใน จว.ล.บ. จำนวน 4 โครงการ
1600 ลงพื้นที่ตรวจโครงการ จำนวน 3 โครงการ และเยี่ยมโครงการที่ยั่งยืน จำนวน 2 โครงการ คือ1) โครงการ เลี้ยงไก่ไข่ ของ นาย อภิชาติ รางคุณเสน ผู้ดูแลใช้สิทธิ บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ให้การสนับสนุน
2) โครงการ เลี้ยงโค ของ นาย คำนวน ทรัพย์แย้ม ผู้ดูแลใช้สิทธิ บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด ให้การสนับสนุน
3) โครงการยั่งยืน ร้านขายของชำ ของ นายมนู เครือวงษาซึ่งยังดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2562 ถึง ปัจจุบัน
4) โครงการยั่งยืน ร้านกาแฟสดและน้ำผลไม้ปั่น และร้านสเต๊กและอาหารตามสั่ง ของ​ นาย ไพศาล แป้นกล่ำ
ซึ่งยังดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2561 ถึง ปัจจุบัน
5) โครงการ เลี้ยงโค ของ น.ส. นันทนัช เกิดศรี ผู้ดูแลใช้สิทธิ บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัดให้การสนับสนุน
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับการดำเนินโครงการฯ และเยี่ยมครอบครัวของกำลังพลที่มีความพิการในครอบครัวรวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้พิการเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย