นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง และนางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ในฐานะประธานอาสาสมัครพิทิกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือ (ทสม.) จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะ ได้ลงเรือสำรวจการจัดเก็บขยะ วัชพืชฝักตบชวาที่ขึ้นรกเต็มลำคลองสำโรง ในเขตพื้นที่ตำบลบางเมือง

จากนั้นคณะได้ขึ้นรถยนต์ลงพื้นที่สำรวจลำคลองหลอดตายื้อ ภายในหมู่บ้านนันทวัน ซึ่งลำคลองดังกล่าวแต่เดิมมีผักตบชวาขึ้นรกหนาแน่นตลอดลำคลองเป็นระยะทางประมาณเกือบ 700 เมตร ทางเทศบาลตำบลบางเมืองได้ดำเนินการนำเครื่องจักรขนาดเล็กมาทำการขุดลอกคูคลองและเก็บผักตบชวาเพื่อเปิดทางน้ำ

ต่อมาคณะได้ลงเรือสำรวจลำคลองมหาวงษ์ ซึ่งเป็นคลองสายหลักในชุมชนที่รองรับการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการให้การสนับสนุนอุปกรณ์และเรือท้องแบนทั้งนี้ โครงการทั้งหมดเป็นการสานต่อจากโครงการ “สมุทรปราการก้าวหน้า รักษ์คูคลองเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” ในปี 2565 ที่นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.ได้นำแนวคิดจาก คุณชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ในฐานะประธาน (ทสม.) จ.สมุทรปราการ ที่บูรณาการร่วมกับ อบจ.สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ และเทศบาลตำบลบางเมือง โดยมีสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม ให้การสนับสนุน จนปัจจุบันสามารถเปิดทางน้ำได้ไหลสะดวก เป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำท่วมขังพื้นที่ในช่วงฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง