กรณีสำนักสงฆ์บุกรุกที่โบรณาสถานโคกปราสาท บ้านหลุ่งตะเคียน ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีอายุ กว่า 1,000 ปี ล่าสุดวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ชาวบ้านบ้านหลุ่งตะเคียนและบ้านตะเคียนทอง ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้นัดรวมกันที่ด้านหน้าสถานีตำรวจเมืองพลับพลา เดินขบวนไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เพื่อแสดงพลังมวลชน ทวงคืนพื้นที่โบราณสถานบ้านหลุ่งตะเคียน และเรียกร้องให้มีการตรวจสอบ และดำเนินการทางวินัยกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน รองปลัดฯ และนายช่างอาวุโสองค์การบริหารส่วนตำบลฯ