“น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย”นายก อบจ.สมุทรปราการ ได้ประชุมประจำเดือนคณะผู้บริหารงานและหัวหน้าส่วนกองงาน ในการเตรียมความพร้อมในการบริหารงานท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง

เมื่อเวลา 1000 น.วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดให้มีการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าฝ่ายกองงานต่าง ๆ ภายในสังกัด อบจ.สมุทรปราการ

จัดประชุมประจำเดือน โดยที่ประชุมได้มีการรับรองรายงานระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆในรอบการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมเสนอแนะติดตาม และรับทราบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงอนาคตให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับกฎหมาย ในการปฏิบัติงานท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้ธรรมาภิบาล

รวมถึงโครงการต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นโครงการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกลุ่มควัน จากเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะเอกชนภายในซอย 8 แพรกษา อ.เมือง

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการจัดหาเครื่องจักร พร้อมรถพ่นละอองน้ำ สนับสนุนในการดับไฟร่วมกับเทศบาลตำบลบางปู เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เทศบาลตำบลเทพารักษ์ และเทศบาลตำบลแพรกษา รวมถึงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยจากองค์กรต่างๆ ในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

รวมถึงแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด ส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และโครงการอื่น ๆอีกมากมาย