สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ร่วมกับ สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ จัดงานเสวนาหัวข้อ ‘อนาคตประเทศไทย จุดเปลี่ยนที่ท้าทาย’ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.กระแส ชนะวงศ์ ปรึกษากิตติมศักดิ์ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน กล่าวปาฐกถาพิเศษถึงอนาคตประเทศไทย และมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทยกับประเทศจีน จากนั้นเป็นการเสวนาถึงทิศทางของประเทศไทยในอนาคต ปัญหาและข้อเสนอแนะ

โดยวิทยากร ประกอบด้วย นายไพศาล พืชมงคล อดีตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นางสาววทันยา บุนนาค พรรคประชาธิปัตย์ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร พรรคเสรีรวมไทย นายไพบูลย์ นิติตะวัน พรรคพลังประชารัฐ นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และอดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย และนายยิ่งยง นิลเสนา นายกสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายน่าสนใจ

โดยมี นายภูวนารถ ณ สงขลา นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และนายกสมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง