การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เปิดหีบเลือกตั้งเวลา 08.00-17.00 น.ส่วนบรรยากาศก่อนเปิดหีบเลือกตั้งทั่วประเทศเต็มไปด้วยความคึกคัก แห่รออยู่หน้าหน่วยเลือกตั้งมีประชาชนมายืนรอตรวจสอบรายชื่อเพื่อจะใช้สิทธิทันทีหลังจากเปิดหีบเวลา 08.00 น.

ขณะที่ทางกรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ได้แบ่งสาย รองปลัดกรุงเทพมหานคร ออกไปตรวจเยี่ยมการส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อดูความเรียบร้อยก่อนเลือกตั้ง

สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ จะมีบัตร 2 ใบ คือ สีม่วงและสีเขียว

บัตรเลือกตั้งสีม่วง จะเป็นการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต (เลือกเบอร์ผู้สมัคร ส.ส.) มีหมายเลขผู้สมัคร และ ช่องสำหรับกากบาท แต่ไม่มีชื่อผู้สมัครและโลโก้พรรค ต้องจำไปเท่านั้น

บัตรเลือกตั้งสีเขียว จะเป็นการเลือก ส.ส.บัญชีรายชื่อ (เลือกเบอร์พรรคการเมืองที่ชอบ) มีสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายของพรรคการเมือง และ มีชื่อพรรคในบัตรเลือกตั้ง