ททท. จัดเต็ม “Workation Thailand 100 เดียวเที่ยวได้งาน” กระตุ้นเดินทางท่องเที่ยววันธรรมดา ด้วย Voucher ราคา 100 บาท!

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย นายสุชีพ มีถม ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิต ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคม โรงแรมไทย และนายวู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรชื่อดัง งานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “Workation Thailand 100 เดียวเที่ยวได้งาน” ขานรับนโยบายส่งเสริมการทํางานนอกสถานที่ของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางภายในประเทศและพักค้างคืนในวันธรรมดา โดยนําเสนอสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียวในราคาเพียง 100 บาท ผ่านเว็บไซต์ workationthailand.com เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยว Digital Nomad และ Remote Worker ณ โดม Gallery อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก กรุงเทพมหานคร

ซึ่งแคมเปญดังกล่าว ททท. ยังได้ร่วมมือกับ พันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว เช่น สมาพันธ์ธุรกิจนําเที่ยว สมาคมผู้ประกอบการนําเที่ยวไทย สมาคมไทยบริการ ท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผ่านเว็บไซต์ https://workationthailand.com ในวันที่ 6 เดือน 6, 7 เดือน 7, 8 เดือน 8 และ 9 เดือน 9 นําเสนอขายบัตรกํานลั (Voucher) สําหรับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ราคา 100 บาท ซึ่งประกอบด้วย ประเภทโรงแรมที่พัก อาทิ โรงแรมในเครือเซ็นทารา, ศรีพันวา และกีมาลา ประเภทยานพาหนะ อาทิ สายการบินแอร์เอเชีย Drivehub และ บริษัทขนส่งจํากัด (บขส.) ประเภทร้านอาหาร อาทิ แบล็คแคนยอน บาร์บีคิว พลาซ่า และเชสเตอร์กริลล์ และ ประเภทแพ็กเกจท่องเที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยว

อาทิ ซาฟารีเวิลด์ โอเอซิส สปา และซีไลฟ์ แบงค็อก นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอสิทธิพิเศษและส่วนลดจากสถานประกอบการชั้นนํามากมาย ลดสูงสุดถึง 80% เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายอย่างนักท่องเที่ยวกลุ่ม Digital Nomad และ Remote Worker ซึ่งมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวพร้อมทํางาน และมีการพักค้างคืน รวมถึงการเดินทางในช่วงวันธรรมดา รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นําไปสู่การกระตุ้น การเดินทางภายในประเทศ ผลักดันเป้าหมายภาพรวมการท่องเที่ยวปี 2566 สําหรับโครงการนี้ สามารถสร้างรายได้ 300 ล้านบาท