เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจและกลุ่มสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย จัดกิจกรรมวันแรงงาน เดินขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไปยื่นข้อเรียกร้องเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ และขอให้รัฐบาลควบคุมค่าสาธารณูปโภคต่างๆ โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า ที่บริเวณด้านหน้าทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ ในทุกปีถือเป็นวันหยุดของภาคเอกชนด้วย โดยปกติแล้ววันนี้ประชาชนพี่น้องผู้ใช้แรงงานจะออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดมาตรการและนโยบายที่ช่วยทำให้ชีวิตคนหาเช้ากินค่ำดีขึ้น