สมุทรปราการ-กกต.สมุทรปราการถกวิทยากร 8 เขตเลือกตั้ง ติวเข้มภาระหน้าที่การปฏิบัติบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง สส.ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 เมษายน 2566 ที่โรงแรม อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นายวิรัตน์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

โดยการอบรมได้เชิญวิทยากรมาบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่องค์ความรู้โครงสร้างต่างๆ เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมถึงขั้นตอนการปฎิบัติหน้าที่ ในการรับวัสดุ อุปกรณ์ และบัตรเลือกตั้ง ของเจ้าหน้าที่ กปน.ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 8 เขต ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง สส.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคมนี้นอกจากนี้ที่ประชุมได้มี นายสมศักดิ์ พัวพันธุ์, นายจุฑาพงษ์ รัตนโชค, นายปรีชา ผุตฉาย, นายคณิศร โพธิ์นิล, นายจัตุพร ตันเจริญ, และ นายวิสิทธิ์ เงินทิพย์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ พร้อม นายรัฐศักดิ์ รัตนโชติ, นายสรกฤช นุตวงษ์, และนางสาวภณิชชา มะลิ ใหม่ ผู้ช่วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดอบรม ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายนในครั้งนี้ด้วย