สมชัย จี้ กกต. จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรโปร่งใส หลังเกิดข้อผิดพลาดหลายอย่าง ฮึ่มจองกฐินดำเนินคดีกกต.ยกชุด หลังเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2566 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบาย พรรคเสรีรวมไทย (สร.) และอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องความโปร่งใสในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ปรากฏความผิดปกติมากมาย อาทิ 1.การยกเลิกการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ในหลายประเทศ ทั้งที่เป็นวิธีการที่สุดประหยัดและสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิออกเสียง 2.การกำหนดระยะเวลาที่เร่งรัดประชาชน แต่กลับดำเนินการล่าช้า เช่น กำหนดให้ส่งบัตรถึงสถานทูตในสิ้นเดือนแต่จนถึงขณะนี้ ในบางประเทศ การส่งบัตรทางไปรษณีย์ยังไม่ถึงมือประชาชน

3.ความสับสนในการจัดพิมพ์เอกสาร เช่น การลงรูปผู้สมัครรับเลือกตั้ง กทม. เขต 11 สลับกัน 4.ความสับสนในการจัดส่งเอกสาร เช่น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ จ.อำนาจเจริญ เขต 2 ได้รับบัตรเลือกตั้งที่ จ.นนทบุรี เขต 4 ด้วยพร้อมกัน กลายเป็น 2 สิทธิ

พรรคเสรีรวมไทย ปรารถนาจะเห็นการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส จึงขอเรียกร้องต่อ กกต.และกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้

1.เปิดเผยข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จำแนกเป็นประเทศต่างๆ ว่ามีจำนวนเท่าไร ใช้สิทธิที่สถานทูตเท่าไร ใช้สิทธิทางไปรษณีย์เท่าไร
2.เปิดเผยข้อมูลจำนวนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จำแนกตามเขตเลือกตั้งว่า แต่ละเขตเลือกตั้งทั้ง 400 เขต ในแต่ละเขตมีคนไทยในต่างประเทศ ลงทะเบียนเลือกตั้งเท่าไร

3.เปิดเผยชื่อประเทศ ที่เคยจัดการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ แต่กลับยกเลิกวิธีการดังกล่าวในการเลือกตั้งครั้งนี้ พร้อมเหตุผลถึงการยกเลิก และแสดงตัวเลขจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ เปรียบเทียบระหว่างปี 2566 และปี 2562
4.ชี้แจงเหตุผลและสาเหตุถึงความผิดพลาดในการดำเนินงาน พร้อมแนวทางแก้ไขที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่เอาแต่หลบหน้าประชาชน

ข้อเรียกร้องทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นที่ยอมรับในผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น แต่หาก กกต.ยังเดินหน้าจัดการเลือกตั้งโดยไม่แถลงข้อมูลใดๆ ซึ่งแสดงถึงความไม่โปร่งใส ไม่รับผิดชอบในการทำงาน ภายหลังการเลือกตั้ง พรรคเสรีรวมไทยขอใช้สิทธิแทนประชาชน ดำเนินคดีฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ต่อกกต.ทั้งชุดอย่างถึงที่สุด