กาชาดจังหวัดสมุทรปราการ มอบทุน นร.เรียนดีและขาดทุนทรัพย์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า คณะกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกับกลุ่มแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนม์พรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ศาลาประชาคมสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา “ในพิธีได้รับเกียรติจากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ มาเป็นประธานพิธีเปิดและร่วมมอบทุนการศึกษาของเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน 91 ทุน และทุนการศึกษาของกลุ่มแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ อีก 9 ทุน ทุนละ 3,000 บาท โดยมี นายศุภมิตร ชินศรี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายประทีป นทีทวีรัตน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูชนะ ชุมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายชวลิตร ทรงกิตติ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียน ผู้ปกครองจากเขตพื้นที่การศึกษาประถมและมัธยม เขต 1 และ 2 เข้าร่วม”