ประชาชนทั่วไปเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากการกลับมาระบาดหนักอีกครั้งหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยโรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ สมุทรปราการ ได้ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 (ไฟเซอร์) ตั้งแต่บุคคลที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ เวลา 08.00น.ถึง 16.00น.โดยผู้ที่สนใจเข้ารับวัคซีนสามารถ walk in มาที่โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เลย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-761-5999  (แผนก check up)ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิตได้ ดังนั้น วัคซีนจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยควบคุมการระบาดของโรค และช่วยปกป้องให้ผู้คนปลอดภัยจากโรคนี้ได้

ทางด้านกรมควบคุมโรค เผยจำนวนผู้ป่วยโควิด 19 พุ่งหลังเทศกาลสงกรานต์ ย้ำให้กลุ่มเสี่ยงเข้ารับวัคซีนโควิดประจำปี ก่อนโรคอาจจะระบาดหนักช่วงฤดูฝน สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นชัดเจนช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยหนักโดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยว และจากการที่กองระบาดวิทยาได้ประเมินลักษณะทางระบาดวิทยาของโควิด 19 พบว่ามีความคล้ายคลึงกับไข้หวัดใหญ่ คือ มีการระบาดตามฤดูกาล จึงคาดประมาณได้ว่าอาจมีการระบาดของโควิด 19 สูงขึ้นในช่วงฤดูฝน กระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้ประชาชนเร่งเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ประจำปีก่อนเข้าฤดูฝนซึ่งจะเริ่มฉีดในปี 2566 เป็นปีแรก โดยฉีดปีละ 1 เข็ม สามารถใช้วัคซีนชนิดใดหรือรุ่นใดก็ได้โดยให้ห่างจากเข็มสุดท้ายหรือประวัติการติดเชื้ออย่างน้อย 3 เดือน และไม่ต้องนับว่าเป็นเข็มที่เท่าใด