เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีนายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานประชุม ผลสรุปการรายงานผลการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงควบคุมเข้มข้น 7วันอันตรายวันของวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566

“โดยผลสรุปการรายงานอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 (สะสม 7 วัน) พบว่าพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเกิดอุบัติเหตุ จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย จำนวน 4 คน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอาการเมาขับขี่รถจักรยานยนต์ รองลงมาขับรถด้วยความประมาทและใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด” นายพชร ศศิชาชยามร กล่าวทิ้งท้าย