นายพชร พูลเจริญภักดี ประธานเครือข่ายธรรมาภิบาลไทย และ นายพนัส อิ่มใจ ที่ปรึกษาประมงพื้นบ้าน (2556) เป็นตัวแทนราษฎรประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ได้เดินทางมายื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ ในการทำประมงพื้นบ้าน จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับหนังสือ พร้อมตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องต้น และกราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ