นายพชร พูลเจริญภักดี ประธานเครือข่ายพลเมืองอาวุโส รวมใจรักชาติ และพลเมืองอาวุโสสองแคว ได้เดินทางมาให้กำลัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และได้ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนายกรัฐมนตรี

ซึ่งนายกรัฐมนตรีติดประชุมคณะรัฐมนตรี จึงมอบหมายให้นายนายสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่องราว พร้อมตรวจสอบรายละเอียดในเบื้องต้น และกราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวของได้ดำเนินการตามระเบียบ กฎ กฎหมายต่อไป