“ศักดิ์สยาม”รมว.คมนาคมสั่งการให้กรมทางหลวงเร่งตรวจสอบความสมบูรณ์แข็งแรงของโครงสร้างสะพานกลับรถ สะพานยกระดับ สะพานลอยข้ามแยก สะพานข้ามแม่น้ำ และอื่นๆ รื้อตรวจซ้ำมาตรฐาน 1.7 หมื่นแห่ง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุบัติเหตุคานสะพานลอยกลับรถ บนถนนพระราม 2 ร่วงหล่นทำให้มีผู้เสียชีวิต และมีผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้สั่งการให้กรมทางหลวงเร่งตรวจสอบความสมบูรณ์แข็งแรงของโครงสร้างสะพานกลับรถ สะพานยกระดับ สะพานลอยข้ามแยก สะพานข้ามแม่น้ำ และอื่นๆ บนโครงข่ายทางหลวงสายหลักกว่า 17,000 ล้านบาททั่วไทย ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง (Double Check) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง โดย ทล.จะจัดจ้างสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ ตรวจสอบโครงสร้างสะพานทุกจุด ขณะเดียวกันได้สั่งการทุกโครงการก่อสร้าง ทั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ และการซ่อมแซมขนาดเล็ก ให้ปิดกั้นการจราจร ขณะที่ก่อสร้างหรือซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้ใช้ทาง

ทั้งนี้ ทางกรมทางหลวงได้มีการบริหารจัดการด้วยระบบบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน (Bridge Maintenance and Management System) หรือ BMMS ซึ่งเป็นระบบจัดการข้อมูลสะพานทั่วประเทศ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี 54 และปรับปรุง Update อยู่เสมอเป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดสะพาน อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการตรวจสอบสภาพโครงสร้างในแต่ละส่วน วิเคราะห์และประเมินผลด้านการให้บริการนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญของสะพาน เพื่อใช้ในการวางแผนการซ่อมบำรุง แก้ไขปรับปรุงในระยะเร่งด่วน และระยะยาว

นายสราวุธกล่าวต่อว่า การสำรวจสภาพสะพานนั้นจะแบ่งระดับการตรวจสอบเป็น 3 ระดับ ตามรอบระยะเวลา ได้แก่ 1.สำรวจปกติ-เป็นการตรวจสอบโดยทั่วไป รอบระยะเวลา 1-2 ปี, 2.ตรวจสอบหลัก-เป็นการตรวจสอบสภาพสะพานอย่างละเอียด เพื่อให้รู้ถึงสภาพของสะพาน โดยผู้ตรวจสอบจะนำข้อมูลที่ตรวจสอบมาจัดวางแผนการซ่อมแซม/บำรุงรักษาให้สะพานมีระดับการใช้งานปกติ รอบระยะเวลา 7-10 ปี หรือเมื่อพบความเสียหายจากการตรวจสอบปกติ และ 3.ตรวจสอบแบบพิเศษ-เป็นการตรวจสอบสภาพสะพานในกรณีที่สะพานมีความเสียหายหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจส่งผลต่อการใช้งานของสะพาน ซึ่งการวินิจฉัยความเสียหายต้องใช้เทคนิคเฉพาะกรณี ตรวจสอบอาจใช้การทดสอบแบบทำลาย หรือการทดสอบแบบไม่ทำลาย เพื่อประเมินโครงสร้าง และวางแผนซ่อมแซมต่อไป

“ปกติในทุกๆสัปดาห์ แขวงทางหลวงทั่วประเทศ 104 แห่ง มีการตรวจสอบการใช้งานสะพานในเส้นทางหลวงที่รับผิดชอบเพื่อให้อยู่ในสภาพแข็งแรงใช้งานได้อย่างปลอดภัยอยู่เสมอ โดยสะพานที่เปิดใช้งานอยู่ปัจจุบันได้มีสำรวจเบื้องต้นแล้ว ยืนยันว่าทุกสะพานมีความแข็งแรง”