สมุทรปราการ-สงกราน์“อบต.บางน้ำผึ้ง”สุดคึกคัก นายกฯต๋อง จัดขบวนแห่บุปผชาติธิดาช้าง ตักบาตรน้ำผึ้งพระสงฆ์จากวัดบางผึ้งนอกสู่วัดบางผึ้งในเมื่อช่วงเย็นวันที่ 14 เมษายนที่ผ่านมา ที่ลานสนามหญ้าโรงเรียนวัดบางผึ้งนอก ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง เป็นประธานเปิดงานสงกรานต์บางน้ำผึ้ง “วิถีไทยวิถีพุทธ” ตามที่นายกฯต๋อง สำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง จัดขึ้น ภายในงานได้มีการจัดขบวนแห่รถบุปผชาติประดับดอกไม้สวยงาม โดยมีธิดาช้างบางน้ำผึ้ง ที่ชนะการประกวดในค่ำคืนวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา ร่วมนั่งอวดโฉมในขบวนแห่รถบุบผาชาติ พร้อมจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตามที่ชาวชุมชนได้ยึดปฏิบัติมาตั้งแต่อดีต ตลอดเส้นทางตั้งแต่วัดบางน้ำผึ้งนอกไปสิ้นสุดที่วัดบางน้ำผึ้งในภายในงานมีนายพุทธชาติ เชื้อไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นตัวแทน นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะองค์กรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมให้ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ โดยมีนางสาวอรอุมา ฉัตรเงิน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญงาน หน่วยงานจากทุกภาคส่วน ผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนชาวตำบลบางน้ำผึ้งเข้าร่วมขบวนแห่กันอย่างคึกคักทั้งนี้ ในส่วนค่ำคืนวันที่ 13 เมษายน ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง นางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข นายสมปอง รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ

นายวัชระ เติมวรรธนภัทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิธีการประกวดธิดาช้าง ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไฮไลฟ์ของงาน ผลปรากฎว่า รางวัลชนะเลิศธิดาช้าง ได้แก่หมายเลข 5 คืนนายเนธัญชรา บารมีอนันต์ หรือน้องฟองเบียร์, ส่วนรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่หมายเลข 14 คือ นายสุธี ไกรทอง หรือน้องละมุดตี้ ซึ่งเป็นนางงานจากค่ายคุณพิซซี พระนครศรีอยุธยาส่งเข้าประกวด และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่หมายเลข13 คืน นายกัญญาภัคณ์ สงกราน์“อบต.บางน้ำผึ้ง”สุดคึกคัก นายกฯต๋อง จัดขบวนแห่บุปผชาติธิดาช้าง ตักบาตรน้ำผึ้งพระสงฆ์จากวัดบางผึ้งนอกสู่วัดบางผึ้งใน