เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 13 เม.ย.2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในงานสงกรานต์และเปิดขบวนแห่วันสงกรานต์ และพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประเพณีวันขึ้นวันปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ เป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่น และการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เป็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างเด่นชัด โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี

โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ ประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยบรรยากาศมีการแต่งตัวใส่เสื้อลายดอกเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์

สำหรับขบวนแห่สงกรานต์แต่ละอำเภอมีความสวยงามมากได้มีการประดับตกแต่งรถขบวนแห่ได้อย่างสวยงามมีขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ อีกทั้งขบวนแห่ของแต่ละอำเภอยังจะ มีขบวนแห่กลองยาว ติดตามมาด้วยวงดุริยางค์ของเด็กนักเรียนโรงเรียนชลราษฎรอำรุง วงดุริยางค์ของเด็กนักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูลและอีกหลายสถานศึกษา อีกทั้งยังจะมีขบวนแห่การละเล่นพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมืองอีกหลากหลายรูปแบบ มีสีสันสวยงามตระการตา พร้อมกันนี้ยังมีการแสดง การละเล่นต่างๆอีกมากมาย สร้างความสนุกสนาน คลื้นเครงอย่างมาก โดยขบวนแห่ได้แห่จากบริเวณหน้าตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาถึงบริเวณหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ชลบุรี สร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนจำนวนมาก

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า ในช่วงนี้ จังหวัดชลบุรี เริ่มมีกิจกรรม งานอีเวนต์ต่าง ๆ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเทศกาลดนตรี การแสดงว่าว ในพื้นที่เมืองพัทยา รวมถึงกิจกรรมคอนเสิร์ตที่ภาคเอกชนจัดขึ้น ถือเป็นการส่งสัญญาณที่ดี ว่าการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี โดยผลจากการเข้ามาของนักท่องเที่ยว อาจส่งผลให้การจราจรหนาแน่น และติดขัดในบริเวณพื้นที่โดยรอบของการจัดงาน และแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งทางจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้หารือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งท้องถิ่น อำเภอ รวมถึงเมืองพัทยา ถึงการจัดระเบียบการจราจรให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งฝากถึงประชาชนในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ขอให้เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

และเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ถือเป็นวันปีใหม่ของไทย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านเคารพนับถือขอบารมีองค์พระพุทธสิหิงค์ฯ อีกทั้งเดชพระบารมีแห่งบูรพกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์ โปรดดลบันดาลประทานพร ให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชลบุรีทุกคน ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีครอบครัวที่อบอุ่นมีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกันเสริมสร้างสังคมที่สงบร่มเย็นธำรงรักษาประเพณีสงกรานต์ให้งดงาม อยู่เป็นสมบัติวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นตลอดไป” ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวทิ้งท้าย