เมื่อเวลา11.00 น.วันที่ 11 เมษายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี พัทยาใต้ ถนนสุขุมวิท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และมอบของตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน/ทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566

โดยมีนายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจน์นท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี นายชัยพล รัตนวิสุทธิกุล ป้องกันจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน

จากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการทางน้ำท่าเรือแหลมบาลีฮาย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และตรวจเยี่ยมจุดบริการสถานีรถโดยสารปรับอากาศ พัทยา – กรุงเทพฯ พัทยาเหนือ

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรี เป็นประตูสู่จังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก ที่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ และในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อเยี่ยมครอบครัว ทำให้ปริมาณยานพาหนะบนทางหลวงมีปริมาณสูงขึ้น อาจส่งผลให้มีปัญหาด้านการจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้

เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุในช่วงเทศสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี มีความห่วงใยในความปลอดภัยของประชาชน ตนเองพร้อมคณะจึงลงพื้นที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมมอบเครื่องดื่ม กาแฟ และผ้าเย็น ไว้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามศูนย์ป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ และไว้บริการประชาชนที่สัญจรไปมา

ทั้งนี้ตนเองได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลเข้มงวดเกี่ยวกับการสัญจรทางน้ำและกำชับให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบให้ผู้โดยสารทุกคนใส่เสื้อชูชีพก่อนออกเรือทุกครั้งพร้อมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจทุกท่าน และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งต่อไป