เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 10 เมษายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางตลอด 24 ชั่วโมง และเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 ณ บริเวณจุดพักรถ ทางหลวงหมายเลข 331 ตอน พันเสด็จนอก-หนองปรือ ที่ กม.49+800

โดยมีนายกิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2 นายพงศ์ธสิษฐ์ ปิจน์นท์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.บ่อวิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า จังหวัดชลบุรีมีความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ โดยได้เปิดศูนย์อำนวยการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมฝากประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ยึดถือกฎจราจรเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่แซงในที่คับขัน ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ฝ่าสัญญาณไฟจราจร การคาดเข็มขัดนิรภัย หรือสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เมาไม่ขับ ไม่โทรไม่รับโทรศัพท์ในระหว่างขับรถ

ซึ่งปัญหาต่างๆ ก็จะเบาบางลง หากทุกคนยึดถือกฎจราจรเป็นสำคัญ โดยจังหวัดชลบุรีมีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีเต็นท์ให้บริการอำนวยความสะดวกเป็นระยะๆ สามารถสอบถามเส้นทาง ห้องน้ำ หรือแวะพักผ่อนดื่มน้ำ ดื่มกาแฟ ซึ่งเรามีบริการให้ฟรีทุกจุดบริการ