คณะเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) ชุด Smart Patrol เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา อำนวยการโดยผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 นายสุเทพ เกตุเวชสุริยา กองร้อย อส. ที่ 19 อำเภอภูสิงห์ อำนวยการโดย (จ.อ.สมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ ) หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 ทหารพราน ร้อย 2601 ตชด.224 ผลการปฎิบัติฯจับกุมชาวกัมพูชาเข้ามาลักลอบตัดไม้หวงห้ามที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลายึดของกลางจำนวนมาก