บรรยากาศการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สส.สมุทรปราการวันแรก ที่ศาลาประชาคมสมุทรปราการ พบมีผู้สมัครจากกลุ่มนักการเมืองต่างๆทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ได้เดินทางมาลงสมัครกันอย่างคึกคัก โดยแต่ละพรรคการเมือง มีกลุ่มกองเชียรมายื่นรอถือป้ายผู้สมัครของตนเอง พร้อมส่งเสียงเชียรให้กำลังใจกันอย่างคึกคัก

หลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทำการเปิดให้มีการจับฉลาคหมายเลขรับสมัครเลือกตั้ง สส.ทั้ง 8 เขตจังหวัดสมุทรปราการ พบเขตเลือกตั้งที่ 1 ได้แก่
หมายเลข 1 นายธนชาติ ยังประภากร พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 2 ร.ต.ท.เธียนสิน จิตพงค์ศรี พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 3 นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ พรรคก้าวไกล
หมายเลข 4 นายวรยุทธ เย็นใจ พรรคชาติพัฒนากล้า
หมายเลข 5 นายอัครวัฒน์ อัศวเหม พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 6 นางสาวแพรวพรรณ พุกพิบูลย์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 7 นายอธิวัฒน์ ชอผูก พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 8 นายศิววุฒิ ศรีอินทร์จันทร์ พรรคไทยสร้างไทย
…………………………………………………………หมายเลขผู้สมัคร สส.เขต 2 สมุทรปราการ
หมายเลข 1 นายกิตติศักดิ์ ศีลภูษิต พรรคร่วมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 2 นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ พรรคก้าวไกล
หมายเลข 3 นายสมพงษ์ แก้วขาว พรรครวมแผ่นดิน
หมายเลข 4 นายธนภัทร พิมลัย พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 5 นายภิญโญ กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 นายยงยุทธ สุวรรณบุตร พรรค พลังประชารัฐ
หมายเลข 7 นางสาวศิริพร วงษ์ษา พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 8 นายดุสิต พันธุ์เสือ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 9 นายปพน บุญริ้ว พรรคไทยภักดี
………………………………………………………..หมายเลขผู้สมัคร สส.เขต 3 สมุทรปราการ
หมายเลข 1 ดร. ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ พรรคก้าวไกล
หมายเลข 3 ดร.ธนศักดิ์ ลีลาเลอเกียรติ พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 4 นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 5 นายสำเริง จิตต์อาจหาญ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 6 น.ส.ภริม พูลเจริญ พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 7 ร.ต.อ. ทองใบ คำมั่นพรรค พรรคไทยสร้างไทย
………………………………………………………หมายเลขผู้สมัคร สส.เขต 4 สมุทรปราการ
หมายเลข 1 นายวรพร อัศวเหม พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 2 พ.ต.อ.กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 3 นายมาโนช นุชนา พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 4 นางสาวสัมฤทธิ์ เหมะ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 5 นายเฉลิมพล คงสุวรรณ์ พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 6 นายวุฒินันท์ บุญชู พรรคก้าวไกล
หมายเลข 7 นาย สุรศักดิ์ สินประเสริฐ พรรคไทยสร้างไทย
……………………………………………………หมายเลขผู้สมัคร สส.เขต 5 สมุทรปราการ
หมายเลข 1 นายนิธิพล บุญเพ็ชร พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 2 นายบดินทร์ โคมปีน พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 3 นายปรัชญา สมบูรณ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 4 นายภัครเดช วันวงษ์ พรรคเสรีรวมไทย
หมายเลข 5 นางสาวนิตยา มีศรี พรรคก้าวไกล
หมายเลข 6 นายสมบัติดำรงค์ พุฒพลายงาม พรรคประชาธิปัตย์