ดร.ประเเสริฐ สุขศาสน์กวิน คณะบดีคณะรัฐประศาสนสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ประธานจัดงาน รอมฎอนสัมพันธ์ ร่วมละศิลอด ประจำปี2023 งานนี้ นายไกรเดช บุนนาค ที่ปรึกษา ศูนย์ภาษาเปอร์เซีย และ บรรดาคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย ณ.ศูนย์อิสลามและอิหร่านศึกษา ภายใน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ