ภายหลังจากมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ผนึกกำลังกับบริษัทนารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด ชูความสำเร็จเรื่องงานวิจัย “เรื่องการทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้านการอักเสบและต้านมะเร็งในหลอดทดลองของสมุนไพรไทยสูตรผสม” ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Quartile Score, Q1) พร้อมเปิดรับอาสาสมัครร่วมโครงการวิจัย การศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา ในผู้ที่มีภาวะลองโควิด พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเปิดห้องวิจัยโชว์ผลงานวิจัยทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา

โดยมี ผศ.ดร.เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดี วิทยาลัยเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต , อ.ดร.เภสัชกรหญิงนลินี ประดับชาติ ทีมคณะวิจัย อ.ประจำหมวดเภสัชวิทยามหาวิทยาลัยรังสิต และคุณพิมส์นารี นรรพสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นารีฟาร์มาร์กรุ๊ป จำกัด และนำชมทุกขั้นตอนการวิจัยสุดยอดสมุนไพรของไทย 5 ชนิด คือ ข่า มะนาว ใบย่านาง พริกไทย และใบกัญชา ณ ห้องวิจัย ตึกคณะเภสัช ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร. เภสัชกร ธนภัทร ทรงศักดิ์ คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัย รังสิต เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยในหลายสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง โดย วิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมมือกับบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัดเ พื่อสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์เพื่อต่อยอดให้กับผลิต ภัณฑ์ CLEAR-BELONG PLUS (เคลียร์- บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา)
รวมถึงผลิตภัณท์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสำหรับคนไทย ภายใต้ปณิธานที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่สังคม ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ทั้งด้านวิชาการและการวิจัยโดยเฉพาะในด้านการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์

นับเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ และความปลอดภัย โดยวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเภสัชวิทยาปริวรรตและสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ ซึ่งศูนย์เหล่านี้ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและนักวิจัยได้มีแหล่งค้นคว้า ศึกษาวิจัย และฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริง และมีเป้าหมายที่จะนำผลการวิจัยทางเภสัชวิทยาระดับโมเลกุลขยายไปสู่ระดับผู้ป่วย ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การศึกษาวิจัยและพัฒนายาใหม่ที่สัมพันธ์กับความจำเป็นและความต้องการของผู้ป่วย สถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์

ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยกัญชาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้นแบบ เพื่อสร้างโอกาสทางการรักษาเพื่อให้ผู้ที่ใช้กัญชาทางการแพทย์มีการใช้อย่างปลอดภัย มีมาตรฐานและเกิดประสิทธิภาพ นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผสมใบกัญชา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัทนารีฟาร์มากรุ๊ปจำกัดยังมีแผนในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ เพื่อนำสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ทางการแพทย์มาพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการสมุนไพรไทยและเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพ และความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

ทางด้านคุณพิมส์นารี นรรพสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด เผยว่า “นับจากที่มหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัทนารีฟาร์มากรุ๊ป จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพสมุนไพร ตั้งแต่กลางปี 2565 ที่ผ่านมากระทั่งได้รับการการันตีผลการวิจัย เผยแพร่ลงวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (Quartile Score, Q1) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการติดลำดับ top 10 ในสาขา Complementary andAlternative Medicine ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกอย่าง BMC Complementary Medicine and Therapies

นับเป็นความสำเร็จอีกขั้นของงานวิจัยสมุนไพรไทยสูตรผสมที่ทุกบ้านรู้จักดีทั้ง 5 ชนิด คือข่า มะนาวใบย่านาง พริกไทย และใบกัญชา บ่งชี้ถึงประสิทธิภาพของสมุนไพรไทย ผลิตผลธรรมชาติที่มีในประเทศ สามารถช่วยทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต่างประเทศความปลอดภัยในการใช้สมุนไพร ทำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการใช้สมุนไพรมากขึ้น

สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชาปกติจะมีจำหน่ายอยู่ที่วิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมเปิดรับผู้แทนจำหน่ายในสถานประกอบการ โรงพยาบาลคลินิกรักษาโรค ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค

สำหรับผู้สนใจเป็นอาสาสมัครในการศึกษาผู้ที่มีภาวะลองโควิด ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เคลียร์-บีลอง พลัส ผสมใบกัญชา สามารถติดต่อได้ที่วิทยาลัยเภสัช ศาสตร์ หรือ Facebook :วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต
Face book : Clears Belong plus หรือ Line ID:@nareepharma