อพท.จับมือ 6 อบต.กระเพาะหมูร่วมพัฒนาคุ้งบางกระเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ขณะที่ ผู้ว่าฯสมุทรปราการและนายกฯนันทิดา ขานรับเตรียมจัดงบประมาณสนับสนุนผู้สื่อข่าวรายงาน จากกรณีจังหวัดสมุทรปราการ มีแผนดำเนินการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ 6 ตำบลกระเพาะหมู ฝั่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาพื้นที่วัดวาอาราม สถานที่ต่างๆ ตลอดจนแม่น้ำ ลำคลอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืน ล่าสุดที่วัดบางน้ำผึ้งนอก นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, นายสมลักษณ์ ควรสงวน นายบารมี ฟักสวัสดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง, นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายก อบต.บางน้ำผึ้ง, นายสมปอง รัศมิทัต นายก อบต.บางยอ, นายวัชระ เติมวรรธนภัทร์ นายก อบต.ทรงคะนอง, นายชาญชัย จุลเมตต์ นายก อบต.บางกระเจ้า, พร้อมคณะ อบต.บางกอบัว และ อบต.ทรงคะนอง ร่วมลงเรือสำรวจลำคลองคุ้งกระเจ้าที่ไหลเชื่อมต่อกันใน 6 ตำบลกระเพาะหมู ตั้งแต่ท่าเทียบเรือวัดบางน้ำผึ้งนอกไปจนถึงวัดบางน้ำผึ้งในต่อจากนั้นคณะหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหมด จึงได้ร่วมกันลงเรือยนต์ต่อ เพื่อสำรวจแนวชายฝั่งรอบกระเพาะหมู ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย โดยมี นาวาเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. และนายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 1 ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้การสำรวจพื้นที่ 6 ตำบลกระเพาะหมู เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ เพื่อพัฒนาปรับปรุงลำคลอง เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการสัญจรและการเกษตร โดยสามารถเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำในพื้นที่ 6 ตำบลกระเพาะหมูของอำเภอพระแดง เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป