แพงอีกแล้ว เนื้อหมู ขึ้นราคา กิโลกรัมละ 8 บาท ฟาร์มจ่อปรับอีก เพราะราคาหน้าฟาร์มยังต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2566 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ แจ้งว่า วันพระล่าสุดที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา สมาคมฯได้ประกาศปรับราคาลูกสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม และราคาขายส่งและปลีกเนื้อสุกร โดยราคาลูกสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม ในพื้นที่ภาคตะวันตกปรับขึ้น 2-4 บาท/กิโลกรัม เป็น 84 บาท/กิโลกรัม ทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 3-6 บาท/กิโลกรัม เป็น 134 บาท/กิโลกรัม ส่วนราคาขายปลีก ปรับเพิ่มขึ้น 4-8 บาท/กิโลกรัม เป็น 166-168 บาท/กิโลกรัม

และภาคตะวันออก ลูกสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้น 2 บาท/กิโลกรัม เป็น 86 บาท/กิโลกรัม ทำให้ราคาขายส่งห้างสรรพสินค้า ปรับเพิ่มขึ้น 3 บาท/กิโลกรัม เป็น 137 บาท/กิโลกรัม ส่วนราคาขายปลีก ปรับเพิ่มขึ้น 4 บาท/กิโลกรัม เป็น 170-172 บาท/กิโลกรัม

สภาวะการค้าสุกรขุนระหว่างวันพระที่แล้ว ทุกพื้นที่ปรับฐานราคายืนแข็ง และปรับบวกขึ้นในบางพื้นที่ แนวโน้มยืนแข็งต่อเนื่อง ขณะที่ราคาหน้าฟาร์มยังต่ำกว่าต้นทุนการเลี้ยง โดยต้นทุนการเลี้ยงยังมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปี 65 มีตันทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 94.82 บาท/กิโลกรัม แต่ปี 2566 ต้นทุนได้ปรับเพิ่มขึ้น ม.ค. อยู่ที่ 100.30 บาท/กิโลกรัม ก.พ. ขัยบขึ้นเป็น 100.73 บาท/กิโลกรัม และ มี.ค. ขยับขึ้นเป็น 101.06บาท/กิโลกรัม

อย่างไรก็ตาม ห้างค้าปลีก ค้าส่ง ใช้ กลยุทธ์การ Balance Part ปรับลดสัดส่วนราคาจำหน่ายปลีกเนื้อแดง เช่น สะโพก หัวไหล่ อยู่ในระดับประมาณ 1.6 เท่าของราคาสุกรขุนจากเดิมประมาณ 1.8 เท่า แต่เพิ่มสัดส่วนชิ้นส่วนพรีเมี่ยม สามชั้น สันคอ อยู่ในระดับประมาณ 2.5-2.8 โดยสันนอก สันใน อยู่ในระดับประมาณ 2.2-2.3 เท่าของราคาสุกรขุน