พังงา-ฝนทิ้งช่วงหลายเดือนพังงาเผชิญกับวิกฤติภัยแล้งเริ่มรุนแรง แหล่งน้ำตามธรรมชาติและเขื่อนเก็บน้ำแห้งขอด จนท.เร่งติดตั้งประปาหมู่บ้านให้ชาวบ้านใช้น้ำ ด้านผู้ว่าฯ สั่งการให้หน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำสำรอง

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดพังงาเผชิญกับฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือนทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติไหลลงทะเลอย่างรวดเร็วเห็นเนินทราย และเขื่อนเก็บน้ำที่ชาวบ้านใช้ได้แห้งขอด โดยที่แหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านบางสัก ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พบว่าในช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งจนทำให้แหล่งน้ำธรรมชาติ และเขื่อนเก็บน้ำที่ชาวบ้านกว่า 30 ครัวเรือน ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค เริ่มได้รับผลกระทบหลังระดับน้ำได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็วจนเห็นพื้นดิน โดยเฉพาะที่บริเวณเขื่อนเก็บน้ำ ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านนำน้ำมาใช้พบว่า สภาพแห้งลดลงทุกปีที่ผ่านมาจะเป็นปัญหาขาดน้ำ เบื้องต้นทางอำเภอตะกั่วป่าและองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ได้ติดตั้งถังประปาขนาดใหญ่พร้อมเปิดน้ำแจกจ่ายให้ชาวบ้าน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนไม่มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งได้ตามปกติแล้ว

ด้านนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดเผยว่า ขณะนี้ จังหวัดพังงาอยู่ในช่วงฝนทิ้งช่วงซึ่งจะยาวนานไปจนถึงราวกลางเดือนพฤษภาคมทำให้มีสภาพอากาศแห้ง แต่ยังไม่ประสบกับภัยแล้งแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม โดยได้มอบหมายให้ทุกภาคส่วนรองรับการเกิดสถานการณ์ภัยแล้งด้วยการสำรวจแหล่งน้ำ ความพร้อมของระบบประปา เน้นการดูแลแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นลำดับแรก ส่วนน้ำเพื่อการทำการเกษตรมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเกษตรจังหวัดพังงา เตรียมแผนรองรับไว้แล้ว

ขณะที่ พื้นที่ที่มักประสบภัยแล้ง คือ พื้นที่อำเภอเกาะยาวได้มอบหมายให้พื้นที่เตรียมหาแหล่งน้ำสำรอง และรถบรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ ยังได้มีการมอบหมายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเมือง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วป่า สำรวจแหล่งน้ำสำรองในการผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนกรณีฝนทิ้งช่วงนานก็ให้มีการเตรียมแผนการรองรับเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำน้อยที่สุด.