บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดย คุณสุรศักดิ์ คุณานันทกุล รองประธานกรรมการ คุณกิติชัย คุณานันทกุล ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และคุณกิติศักดิ์ คุณานันทกุล ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ บริจาคโดยมอบอาคารสำเร็จรูป จำนวน 4 ตู้ ให้กับสถานทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รวมเป็นมูลค่า 1,200,000 บาท โดยมี นางแซรัป แอร์ซอย (Serap Ersoy) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อไปยังประเทศตุรกีต่อไป ณ สถานทูตตุรกี เมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา