นายกฯ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส 90 พรรษา “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation”

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 2 ส.ค. 2565 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารจากหน่วยราชการในพระองค์ ผู้บริหารสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

นายกรัฐมนตรี ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้น นายกรัฐมนตรีทำพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯโดยการวางกล้าไม้ “ต้นโมกราชินี” บนแท่น

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งนำเสนอในรูปแบบ Interactive Exhibition โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ประกอบด้วย 5 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 ธรณิน สินธุ์ วนา จัดฉายภาพและเทคนิคเพื่อนำเสนอแนวคิด ดิน น้ำ ป่า และจุดเริ่มต้นการเดินทางตามหาความหมายแห่งพระราชเสาวนีย์ห้องที่ 2 จากฟากฟ้า สู่แผ่นหล้า นำเสนอเรื่องราวการทรงงาน พร้อมกับการแสดงประกอบมัลติมีเดีย “จำฉันไม่ได้ แต่ฉันจำได้” ห้องที่ 3 ด้วยดวงใจ ห่วงใยประชา “หยาดพระเสโทจากฟากฟ้า ที่ทรงห่วงใยเรา” นำเสนอพระราชกรณียกิจในห้วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ห้องที่ 4 ราษฎร์ร่วมใจพัฒนา นำเสนอความสำเร็จของทุกคนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นที่ได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จนเกิดโครงการต่าง ๆ มากมายทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน และห้องที่ 5 สืบสานรักษา พระราชปณิธาน จัดแสดงนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีร่วมปลูกต้นกุหลาบควีนสิริกิติ์ผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรักและหวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน: With Love for the Nation” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น. โดยผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://bizconnect.tceb.or.th/…/with-love-for-the-nation

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ได้แก่ การสาธิตและการออกร้านจำหน่ายสินค้า โดยกระทรวงมหาดไทยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และหลังอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าคุณภาพ และการจำหน่ายอาหารพื้นบ้านต่างๆ บริเวณซอยดำเนินกลางใต้ (ฝั่งวัดราชนัดดาราม) กิจกรรม “โขน” ฟื้นศาสตร์ ฟื้นศิลป์ สืบสานไว้ในแผ่นดิน ด้วยพระบารมี จัดนิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติที่ทรงมีพระราชดำริในการอนุรักษ์ และส่งเสริมจนกลายเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูง ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน (Free Space) ได้แสดงความสามารถและผลงานที่มีความสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในด้านต่าง ๆ ณ บริเวณป้อมมหากาฬ การออกร้านจากร้านค้าต่าง ๆ ในทุกเขตทั่วกรุงเทพมหานคร สาธิตการทำขนมไทย และสาธิตสิ่งประดิษฐ์ไทย ณ บริเวณคลองโอ่งอ่าง เป็นต้น