สส.ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมอประจำบ้าน


โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลแพรกษา ร่วมเป็นเกียรติ จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน 195 คน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมอมรมในครั้งนี้