“รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ”ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในตัวแทนพรรคการเมืองไทยเข้าร่วมประชุมออนไลน์บนเวทีระดับโลกจัดโดยพรรคคอมิวนิสต์จีน โชว์วิสัยทัศน์หนุนแนวคิดเคารพในความหลากหลายทางอารยธรรมในทุกมิติของ“สี จิ้น ผิง” ที่หวังให้ทุกประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งจับมือใช้ความทันสมัยในการพัฒนาสู่ความรุ่งเรืองของโลกร่วมกัน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม นายชื่นชอบ คงอุดม รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ตนได้รับเชิญจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนให้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้นำพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองจากหลายประเทศทั่วโลก ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความทันสมัย: ความรับผิดชอบของพรรคการเมือง” จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนาร่วมกัน โดยมี นายสี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีจีน เป็นประธานเปิดการประชุม

นายชื่นชอบ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของพรรครวมไทยสร้างชาติในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวรู้สึกเป็นเกียรติ ที่มีโอกาสได้ร่วมรับฟังแนวคิดด้านการเมืองจาก นายสี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีจีน และตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ทั่วโลกกว่า 100 ประเทศ ที่มาร่วมกันเพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือในการส่งเสริมสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลก ผ่านงานด้านการเมือง โดยในการประชุมนายสี จิ้น ผิง ได้เรียกร้องให้แต่ละประเทศเคารพในความหลากหลายทางอารยธรรมในโลก ยึดมั่นในความเสมอภาค การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การเจรจา เปิดกว้างและ ก้าวข้ามอุปสรรค ความขัดแย้ง ผ่านการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึง ขอให้ทุกประเทศก้าวข้ามความรู้สึกเหนือกว่าทางอารยธรรม โดยจีนยินดีที่จะลงลึกแลกเปลี่ยนกับพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองของประเทศต่างๆ เป็นหุ้นส่วนของพรรคการเมืองทั่วโลก พร้อมแสวงหาแนวทางสู่ความทันสมัยในการสร้างคุณูปการใหม่ๆ แก่การสร้างนวัตกรรมทางทฤษฎีและแนวปฏิบัติเพื่ออนาคตร่วมกันของประชาคมโลก

นายชื่นชอบ กล่าวด้วยว่า ส่วนตัวเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางการนำเสนอของนายสี จิ้น ผิง ถือเป็นแนวทางที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของโลก โดยควรมองข้ามเรื่องของระบอบทางการเมืองที่ย่อมมีความแตกต่างกันไปตามแนวทางของแต่ละประเทศที่ มีความหลากหลายอยู่แล้ว จึงไม่สามารถนำกฎเกณฑ์ใด กฎเกณฑ์หนึ่งไปใช้ในการตัดสินได้ ดังนั้นการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจอัตลักษณ์จำเพาะในทุกมิติของกันและกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด และในการทำงานด้านการเมือง ทุกพรรคการเมืองก็จะต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดความสงบสุขที่แท้จริงให้กับโลก

สำหรับ การประชุมระดับสูงระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์จีนกับผู้นำพรรคการเมืองทั่วโลกผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดขึ้น หลังจากได้เคยจัดให้มีการประชุมมาแล้ว 2 ครั้งในปี 2017 และ 2021 โดยหัวข้อของการประชุมครั้งนี้คือ “หนทางสู่ความทันสมัย : ความรับผิดชอบของพรรคการเมือง” มีผู้นำจากกว่า 500 พรรคการเมืองและองค์กรทางการเมืองของกว่า 150 ประเทศเข้าร่วมการประชุม โดยนายชื่นชอบ คงอุดม รองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ(รทสช.) เป็นหนึ่งในผู้นำพรรคการเมืองจากประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย