มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เปิดบ้านต้อนรับผู้อุปการะในงาน “ขอบคุณจากใจ ก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้อุปการะทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิศุภนิมิตฯ มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี

อีกทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนพันธกิจต่าง ๆ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กเปราะบางยากไร้ของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้ได้รับชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมรายงานความคืบหน้าให้ผู้อุปการะทุกท่านได้รับทราบ ทั้งนี้มีกลุ่มผู้อุปการะจำนวนกว่า 100 ท่านที่เข้าร่วมงาน ทั้งในนามบุคคล องค์กร และโรงเรียน

โดยมี ดร.บุญชัย หงส์จารุ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ และ ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณวิภาวี ริ้วสุวรรณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 08-1494-5498