พระครูบาบุญชุ่ม ปลงผมแล้ว หลังออกจากถ้ำ เสร็จสิ้นการกักตัวปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน คนแห่ต้อนรับด้วยความศรัทธาล้นหลาม

พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร พระสงฆ์นักปฏิบัติและนักพัฒนา เกจิชื่อดังแห่งล้านนาและไทยใหญ่ ได้ปลงผมแล้ว หลังออกจากถ้ำหลวง เมืองแก๊ด รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ตรงข้ามกัง อ.ฝาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2565 หลังเสร็จสิ้นการกักตัวปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.2562 ถึงวันนี้

ทั้งนี้เมื่ออกจากถ้ำนั้น มีลูกศิษย์ผู้ศรัทธา รวมทั้งชาวไทยใหญ่ ชาวเมียนมา และชาวไทย รวมกว่า 30,000 คน แห่รอรับ โดยในการปลงผมนั้น ได้มีเกจิอาจารย์มาร่วมพิธี จากนั้นจะนั่งเสลี่ยง เพื่อพบปะกับญาติโยมที่มารอรับท่ามกลาง

ขณะเดียวกันบรรยากาศบริเวณหน้าถ้ำเมืองแก๊ด รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ตั้งแต่เช้า ลูกศิษย์ผู้ศรัทธา และประชาชนต่างมารอรับครูบาบุญชุ่ม ออกมาจากถ้ำหลวงเมืองแก๊ด โดยได้เข็นเสลี่ยงหรือราชรถไปใกล้กับบริเวณหน้าถ้ำ เพื่อรอรับครูบาบุญชุ่มออกกจากถ้ำ

พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร พระสงฆ์นักปฏิบัติและนักพัฒนา เกจิชื่อดังแห่งล้านนาและไทยใหญ่ ได้ปลงผมแล้ว หลังออกจากถ้ำหลวง เมืองแก๊ด รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ตรงข้ามกัง อ.ฝาง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2565 หลังเสร็จสิ้นการกักตัวปฏิบัติธรรมกรรมฐานปิดวาจา 3 ปี 3 เดือน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 เม.ย.2562 ถึงวันนี้

ทั้งนี้เมื่ออกจากถ้ำนั้น มีลูกศิษย์ผู้ศรัทธา รวมทั้งชาวไทยใหญ่ ชาวเมียนมา และชาวไทย รวมกว่า 30,000 คน แห่รอรับ โดยในการปลงผมนั้น ได้มีเกจิอาจารย์มาร่วมพิธี จากนั้นจะนั่งเสลี่ยง เพื่อพบปะกับญาติโยมที่มารอรับท่ามกลาง

ขณะเดียวกันบรรยากาศบริเวณหน้าถ้ำเมืองแก๊ด รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ตั้งแต่เช้า ลูกศิษย์ผู้ศรัทธา และประชาชนต่างมารอรับครูบาบุญชุ่ม ออกมาจากถ้ำหลวงเมืองแก๊ด โดยได้เข็นเสลี่ยงหรือราชรถไปใกล้กับบริเวณหน้าถ้ำ เพื่อรอรับครูบาบุญชุ่มออกกจากถ้ำ