ปราจีนบุรี –ไฟไหม้ป่าวนอุทยานเขาอีโต้ ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ. จ.ปราจีนบุรี ยังคงลุกลามแดงฉานไปทั่วทั้งภูเขากินบริเวณพื้นที่ไปแล้ว กว่า 1,200 ไร่ ล่าสุด นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมคณะฯลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

 

ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้เร่งดับไฟป่าและจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 3 จุด ดังนี้ บริเวณทิศเหนือเขาอีโต้ , บริเวณทิศใต้ระหว่างเนินพิศวงลงมาถึงองค์พระใหญ่ ,บริเวณทางไปน้ำตกเขาอีโต้ (บ้าน 7 หลัง)